03 • 01 • 2020

“LVM Zemes dzīles” laboratorijā veikta akreditācijas uzraudzība un sfēras paplašināšana

laboratorija

Aizvadītā gada oktobrī valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK) veica "LVM Zemes dzīles" minerālo materiālu testēšanas un pētniecības laboratorijas akreditācijas uzraudzību un akreditētās sfēras paplašināšanu.

Akreditācijas uzraudzības vizītes laikā izlases veidā tika novērtētas jau iepriekš akreditētās metodes un divas akreditācijas sfērai pievienotās testēšanas metodes – Filtrācijas koeficienta noteikšana atbilstoši “VAS “Latvijas valsts ceļi” Ceļu specifikācijām 2019” un formas indeksa noteikšana.

“Akreditācijas process paredz laboratorijas kompetences uzraudzību vismaz vienu reizi gadā. “LVM Zemes dzīles” laboratorijas uzraudzības vizītes laikā veikta laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas izvērtēšana pēc LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences prasības” un praktiskās darbības novērošana, vizītes beigās sniegta rekomendācija akreditācijas saglabāšanai un paplašināšanai pieteiktajā sfērā,” stāsta LATAK vadošā vērtētāja Dace Smiltiņa.

Novērtēšanas rezultātā secināts, ka “LVM Zemes dzīles” laboratorija ievēro Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumu Nr. 1059 “Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību” un LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences prasības”.

Akreditācija ir nacionālās akreditācijas institūcijas veikta atestācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības. Akreditācija ir kā trešās puses neatkarīgs novērtējums. Līdz ar to akreditācija apliecina, ka laboratorija ir kompetenta un spēj veikt testēšanu atbilstoši konkrētām testēšanas metodēm. Akreditētā darbības sfēra tiek definēta katras atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas apliecības pielikumā.

laboratorija akreditacija

“LVM Zemes dzīles” laboratorijas mērķis ir paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju zemes dzīļu jomā, operatīvi un ar saviem resursiem testējot ne tikai derīgo izrakteņu ieguves vietās iegūtos minerālos materiālus, bet arī meža infrastruktūras būvniecības objektos izmantoto būvmateriālu kvalitāti. Uzņēmuma sadarbības partneriem piedāvātas akreditētas testēšanas metodes:

  • Granulometriskais sastāvs, LVS EN 933-1:2013
  • Drupināto un lauzto virsmu daudzums, LVS EN 933-5:1998+A1:2005
  • Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija, LVS EN 1097-6:2013 p.8.
  • Proktorblīvums un optimālais mitrums, LVS EN 13286-2:2012 p.7.4.
  • Losandželosas koeficients, LVS EN 1097-2:2011 p.5.
  • Metilēnzilā vērtība, LVS EN 933-9+A1:201
  • Smilšainas grunts filtrācijas koeficients, VAS “Latvijas valsts ceļi” Ceļu specifikāciju 2017 p.12.3.
  • Smilšainas grunts filtrācijas koeficients, VAS “Latvijas valsts ceļi” Ceļu specifikāciju 2019 p.12.3.
  • Formas indekss, LVS EN 933-4:2012
  • Paraugu ņemšana no krautnēm, LVS EN 932-1:1996 p.8.8.

Lasīt vairāk: