20 • 11 • 2019

Pētījumu mežā veic vairāk nekā 100 Latvijas skolotāji

img 20190926 113010 resized 20191120 034433270

Projekta "Skola 2030" ietvaros, sadarbojoties LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra (SIIC) un AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ekspertiem, ir izstrādāts jauns starpdisciplinārs temats 8. - 9. klašu skolēniem “Pētījums mežā", kuru skolotāji tika aicināti apgūt īpašos tālākizglītības kursos šī gada rudenī. Vienas dienas – 12 stundu (A) tālākizglītības kursi „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu” notika 26. un 27. septembrī, kā arī 4. oktobrī un tajos piedalījās kopumā 115 skolotāji no dažādām Latvijas skolām.

Vispirms kursu dalībnieki iepazina pētījuma plānošanu grupās līdzīgi, kā tas notiktu skolā. Tikai šoreiz skolotāji iejutās skolēnu lomās, bet par viņu skolotājiem kļuva SIIC eksperti Ģirts Burgmanis un Dace Bērtule, kā arī LVM skolu programmu veidotāja Līga Abizāre.  Viens no lielākajiem izaicinājumiem skolotājiem šķita LVMGeo mobile lietotnes apgūšana, lai pirms došanās mežā saprastu, kur tieši atrodas meklētie parauglaukumi, kādas mežsaimnieciskās darbības tur jau veiktas un kādi ir koku augšanas apstākļi.

Nākamais pētījuma posms deva iespēju kursu dalībniekiem doties dabā uz LVM Vecumnieku iecirkni un veikt mērījumus dabā, lai salīdzinātu divas blakus esošas mežaudzes. Šajā brīdī skolotājus ar padomiem atbalstīja pieredzējušais mežkopis Kaspars Riže un LVM Vecākais plānotājs Kārlis Taukačs. Pētnieciskā darba mērķis bija parādīt, ka, regulāri rūpējoties un kopjot mežu, mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms. Kopšanas rezultātā mainoties apstākļiem, veidojas labvēlīgāka vide koku augšanai.

img 20190927 162539 resized 20191120 034337395

Atgriežoties no aktīvas darbošanās mežā, skolotājiem bija nepieciešams vēl uz vietas veikt aprēķinus, izmantojot iegūtos datus, kā arī analizēt un prezentēt grupas rezultātus pārējiem klātesošajiem līdzīgi, kā to darītu skolēni. Pēc kursu noslēguma skolotājiem tika dots mājas darbs - izmantot kursos iegūtās zināšanas kopā ar saviem skolēniem, atkārtoti veicot pētījumu mežā līdz šī gada 18. novembrim. Lūk, kāda ir skolotāju pieredze:

  • "Skolēniem darbs likās interesants, patika veikt praktiskos uzdevumus, arī aprēķinus veica ar interesi. Galvenais secinājums, ka mežs ir liela bagātība un ka tie ir jāapsaimnieko ar saprātu, jāveic meža kopšana un atjaunošana."
  • "Skolēni secināja, ka mežs ir jākopj, lai iegūtu lielāku krāju; ka vizuāli ir grūti novērtēt, kurš ir vairāk kops un kurš mazāk kopts, jo izskatījās otrādāk; ka parauglaukumos ir atšķirīga koku un augu sugu daudzveidība."
  • "Pētījums veicināja skolotāju savstarpējo sadarbību, veicot vienu kopēju darbu, bet katrs priekšmeta skolotājs to pielāgoja savā darbā . Paldies par kursiem, vērtīgajiem materiāliem! Darbu noteikti turpināsim, parādīsim šo metodi arī pārējiem pedagogiem, aizvedot viņus uz mežu un iesaistot pētīšanā."

Plānots, ka nākamajā mācību gadā LVM turpinās darbu pie jaunu parauglaukumu izveides šī pētījuma veikšanai visā Latvijā, kā arī piedāvās papildu tālākizglītības kursus skolotājiem, kas būtu ieinteresēti šī pētījuma realizācijā savā skolā. Profesionālās pilnveides kursi ir saskaņoti ar LR Izglītības un zinātnes ministriju un tiek veidoti sadarbībā ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Tālākizglītības centru. Vairāk informācijas www.lvm.lv/talakizglitiba