25 • 10 • 2019

Jauns un drošs tilts pār Vēždūkas upi Kurzemē

jantoma caurteka 23.09.2019.3

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) atbildībā ir ne tikai meža ceļi, bet arī 81 tilts un 178 lielās caurtekas, kuru diametrs ir lielāks par 2 metriem. Ik pēc pieciem gadiem šiem objektiem tiek veiktas galvenās inspekcijas, kurās sertificēti tiltu būvinženieri novērtē to tehnisko stāvokli un nepieciešamības gadījumā sniedz norādījumus tālākām darbībā.

2017. gadā tika veikta inspekcija arī LVM Ziemeļkurzemes reģiona Usmas iecirknī esošajam tilta būvobjektam “Jāņtoma caurteka” pār Vēždūkas upi. Caurtekas stāvoklis tika novērtēts kā slikts un inspektori ieteica veikt pārbūvi.

inspekcija

Attēlā: Caurteka pirms pārbūves.

“Upes šķērsojums savulaik uzbūvēts “pa vienkāršo” – no Ventspils ostas būvdarbos pāri palikušajām astoņām pāļu veidnēm. Šādas konstrukcijas objektiem pie ieteces regulāri veidojas sanesumi, kuri aizsprosto caurteci. Rezultātā var tikt bojāta tilta konstrukcija un izskalots meža ceļš, apdraudot satiksmi. Tāpēc saskaņā ar būvinženieru vērtējumu, uzsākām caurtekas sakārtošanas darbus,” skaidro LVM Kurzemes reģiona meža infrastruktūras vadītājs Ivars Ozols.

jantoma caurteka 23.09.2019.1

Attēlā: Turpmāk varēs droši šķērsot Vēždūkas upi.

Būvprojektu izstrādāja SIA “BT projekts”. Tika ieprojektēta viena saplacināta tērauda caurteka 2,8 metru diametrā un 14 metru garumā. Būvdarbu iepirkuma rezultātā, darbi tika uzticēti SIA “Rīgas tilti”.

Būvdarbus uzsāka 2019. gada jūnija vidū un pabeidza augusta beigās. Tiltu – lielo caurteku –ekspluatācijā pieņēma 30. oktobrī. Pēc objekta pārbūves uzlabojusies satiksmes drošība un mazinājies meža ceļa izskalošanas risks.

LVM pirmo tērauda caurteku izbūvēja 2006. gadā. Šobrīd LVM saimniecībā ir 52 dažādu formu, izmēru un pārklājumu tērauda caurtekas.