10 • 10 • 2019

LVM derīgo izrakteņu vietās veikta sertificēta ražošanas procesa kontrole

audita att

Šī gada rudenī AS “Latvijas valsts meži”(LVM) struktūrvienība “Zemes dzīles” sadarbībā ar SIA “Bureau Veritas Latvia” veica ražošanas procesa kontroles sertifikācijas uzraudzības auditu 50 derīgo izrakteņu ieguves vietās. Audita ietvaros sertificētās sfērās tika iekļautas četras jaunas ieguves vietas – “Saliena-Rīva, 2008. gada papildizpētes iecirknis”, “Peilēni”, “Ausāti” un “Apšēni”.

Šajās derīgo izrakteņu vietās jau ir vai tuvākajā laikā būs pieejami minerālo materiālu maisījumi atbilstoši būvizstrādājumu reglamentētās sfēras sistēmai “2+” saskaņā ar standartu EN 13242:2002+A1:2007 “Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem ceļu būvniecībai un ceļu konstrukcijām”.

“Sertificēta ražošanas procesa kontrole apliecina starptautiskiem standartiem atbilstošu minerālo materiālu un to maisījumu ražošanu, kuru novērtējusi trešā puse. Tas sadarbības partneriem sniedz pārliecību par minerālo materiālu kvalitāti. Uzņēmums ne tikai ievieš standarta prasības, bet arī ražošanas procesa kontroli integrē biznesa procesos, uzlabojot savu darbību kopumā.” norāda SIA “Bureau Veritas Latvia” auditors Ģirts Tobijs.

sertificetie

Uzraudzības audita laikā konstatēts, ka ražošanas procesa kontrole tiek īstenota korekti un atbilstoši standartiem:

  • LVS EN 13242:2002+A1:2007 “Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem ceļu būvniecībai un ceļu konstrukcijām”;
  • LVS EN 13043:2002, LVS EN 13043/AC:2004 “Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem”;
  • LVS EN 12620:2002+A1:2008 “Minerālmateriāli betonam”.

LVM apsaimniekošanā ir vairāk kā 100 derīgo izrakteņu ieguves vietas, kuras atrodas visā uzņēmuma teritorijā, gan vārda tiešākajā nozīmē “dziļi mežā”, gan tuvāk apdzīvotām vietām. Atradņu izveides vietas ir rūpīgi izvēlētas, lai neradītu risku videi, taču vienlaicīgi apmierinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem.