19 • 09 • 2019

Veidojam jaunu mācību programmu “Skolas mežs”

kopeja bilde

Mežs ir vislabākā mācību klase! Ar šādiem ievadvārdiem Jelgavas novada mežā 17. septembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju svinīgi atklāja darbu pie jaunas mācību programmas “Skolas mežs” izveides.

Jaunās mācību programmas atklāšanā piedalījās teju 60 skolēni no astotās un desmitās vides klases, skolas vadība, kā arī pārstāvji no Jelgavas pilsētas domes, Valsts izglītības satura centra un LVM.

“Jau no pavasara kalām plānus, kā mācīties praktiski. Tāpēc šajā mācību gadā skolotāji mežā organizēs dažādas aktivitātes skolēniem – plānos maršrutus dabā un veidos mācību spēles, kuras varētu iedzīvināt šeit – mežā. “Skolas mežs” ir iespēja parādīt, ka tas, ko jaunieši mācās skolas solā, ir vērojams dabā. Tas, ko redzam skolas mikroskopā, ir tepat noplūcams. Visas formulas ir ņemtas no dabas!” pasākuma dalībniekus uzrunāja ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse.  

img 0509

Jaunās mācību programmas “Skolas mežs” atklāšanā skolēnu pirmais uzdevums bija kopā ar LVM Zemgales reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāju Jāni Zitānu iestādīt priežu jaunaudzi. “Meža atjaunošanas darbs tika veiksmīgi paveikts. Redzams, ka skolēni uz mežu braukuši ar pienākuma apziņu, ka tas ir viņu skolas mežs – vieta, kur viņi atgriezīsies, lai redzētu un pētītu, kā aug un mainās pašu stādītā jaunaudze,” pēc paveiktā darba teic Jānis Zitāns.

stada

Dienas turpinājumā skolēni devās apgūt skolotāju sagatavotās mācību stundas dabā. Astotās klases skolēni apguva matemātiku un sportu, apvienojot vieglatlētikas elementu pildīšanu ar dastošanu jeb augošu koku uzmērīšanu un noteiktu aprēķinu veikšanu. “Kas ir dastošana?” jautāja matemātikas skolotāja, saņemot atbildi, kas apliecina skolēna valodas prasmes: “..kaut kas saistīts ar putekļiem”. Tikai pēc uzdevumu izpildes skolēni labāk izprata koksnes uzmērīšanas būtību un atzina, ka šādas mācību stundas mežā būtu jāorganizē biežāk, jo tās ir daudz interesantākas par sēdēšanu skolas solā, turklāt iegūtajām zināšanām ir praktiskāks pielietojums.

img 0488

“Šādas mācību stundas gribētu katru dienu. Patīk, ka var staigāt mežā, elpot svaigu gaisu. Bērnībā bija sapnis strādāt profesijā, kas saistīta ar mežu, un šodien man bija iespēja ielūkoties, kā tas būtu. Es ieteiktu visās skolās ieviest šādas mācību stundas mežā,” iespaidiem bagāta ir 8. klases skolniece Elza.

img 0514

Savukārt desmitās klases audzēkņi dabas zinību un vizuālās mākslas stundā uzlūkoja mežu caur mikroskopu un krāsu pasauli, pētot mežā atrastu augu daļiņas un no meža vides augiem veidojot krāsu toņu paleti. Daloties iespaidos par uzdevumiem, skolēni atzina, ka bija pārsteigti par augu un sēņu daudzveidību mežā.

“Jebkurus divus trīs mācību priekšmetus var sasaistīt, apliecinot, ka mācību priekšmets nav ielikts noteiktā rāmī un dzīvē viss ir savstarpēji saistīts,” stāsta “Skolas mežs” metodiskā koordinatore, dabaszinību un bioloģijas skolotāja Agija Lāce, norādot, ka jaunā mācību programma iekļauta vispārizglītojošajā mācību procesā. “10. klasē skolēniem bioloģijā un fizikā jāapgūst pētnieciskās darbības soļi: jānosaka pētāmā problēma, jāizvirza hipotēze, jāveic eksperiments un jāizdara secinājumi. Parasti skolā izmantojam jau pieejamos pētniecības materiālus, kas ir diezgan ierobežoti skaitā, bet šeit, mežā, var iegūt augu daudzveidību, cik nepieciešams. To vēlamies parādīt skolēniem,” piebilsts Agija Lāce.

img 0520

Pasākuma noslēgumā LVM Komunikācijas projektu vadītāja Līga Abizāre pauda gandarījumu par jauno iniciatīvu: “Prieks, ka Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija pieņēmusi izaicinājumu ik mēnesi doties mācīties dabā. Starp skolu un LVM noslēgtais sadarbības līgums paredz, ka mācību gada noslēgumā iegūto pieredzi apkoposim mācību materiālā, kurš iedvesmotu arī citas skolas integrēt mežu mācību saturā.”

img 0481

“Skolas meža” ideja balstās uz Skandināvijas valstu praksi, kur mācīšanās ārpus telpām – mežos ir iekļauta vispārizglītojošo skolu ikdienā jau vairāk nekā 40 gadus. Skolas meža” programma paredz līguma slēgšanu starp skolu un meža īpašnieku par izglītības aktivitāšu īstenošanu noteiktā meža teritorijā, kas ir skolai ērti pieejama un kurā ir maksimāli daudzveidīgi dabas apstākļi. Skolēniem ir iespēja piedalīties konkrētā meža apsaimniekošanas procesos, kā arī izveidot izglītībai nepieciešamo infrastruktūru atzīmētajā teritorijā. Savukārt, skolotāji saņem metodisko atbalsta materiālu, kas palīdz īstenot mācības dabā.