16 • 09 • 2019

LVM atbalsta atvērto datu politiku

priedes

AS “Latvijas valsts meži” (LVM), atbalstot valsts atvērto datu politiku un saistītās iniciatīvas, jau 2017. gadā uzsāka atvērto datu un brīvpieejas servisu publicēšanu. Pašreiz LVM GEO mājaslapā www.lvmgeo.lv un Latvijas Atvērto datu portālā jau ir publicētas vairāk nekā 25 ģeotelpisko datu kopas, kuras satur informāciju par LVM apsaimniekošanā esošajām meža zemām, infrastruktūru, tūrisma vietām un meža apsardzības objektiem.

LVM atvērtie dati tiek regulāri papildināti ar jaunām datu kopām, kā arī esošās — regulāri atjaunotas. Jaunākā informācija uzņēmuma atvērtajās datu kopās ietver ģeotelpiskos datus par dabas takām, tūrisma zīmēm un infrastruktūras objektiem.  

LVM publicētie dati ir brīvi pieejami zinātnisko pētījumu veikšanai, jaunu lietotņu un karšu veidošanai, ģeotelpiskām analīzēm un citiem mērķiem.

LVM savas saimnieciskās darbības veikšanas atbalstam un dažādu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu izstrādei izmanto arī citu datu radītāju un turētāju publicēto informāciju.

latvijas karte copy

Saskaņā ar Informācijas atklātības likumu, atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkārtotas izmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar populārākajām lietojumprogrammām.

2019. gada vasaras nogalē Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Latvijas atvērto datu stratēģija", nosakot turpmākās darbības ar valsts rīcībā esošo datu atvēršanu. Atvērto datu stratēģijas un valdības mērķis ir datos balstītas sabiedrības un valsts attīstība un paplašinātas atvērtības un pārredzamības politikas ieviešana.

LVM atvērtie ģeotelpiskie dati atrodami šeit: https://www.lvmgeo.lv/dati un https://data.gov.lv/dati/lv/organization/lvm.