18 • 09 • 2019

LVM izsludina konkursu mašinizētai enerģētiskās koksnes sagatavošanai

krautuve ek

AS “Latvijas  valsts meži” (LVM) izsludina konkursu “Mašinizēta enerģētiskās koksnes un kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana no 2019. gada līdz 2023. gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos”. Enerģētiskās koksnes un kokmateriālu ražošana tiks veikta, novācot apaugumu no meliorācijas grāvju trasēm, ceļa trasēm, lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, izvācot pamežu pirms atjaunošanas cirtēm, kā arī izstrādājot tievu dimensiju kopšanas cirtes. Šos darbus varēs veikt, izmantojot ekskavatorus un forvarderus, kas aprīkoti ar kniebējgalvu.

Darbs ekskavatoru, forvarderu īpašniekiem

“Latvijas lielākā bagātība ir zeme, tāpēc tā prasmīgi jāizmanto. LVM valdījumā bieži vien nonāk arī tādas zemes platības, kuras aizņem mazproduktīvas audzes un krūmāji. Tāpēc uzņēmums, rūpējoties par nākotnes mežaudžu kvalitāti un augstražību, veic esošā apauguma novākšanu, lietderīgi izmantojot to enerģijas ražošanai kā atjaunojamam resursam. Līdzīga situācija ir ar grāvju un ceļu trasēm, kur veicot ikdienas uzturēšanas darbus, tiek novākts apaugums. Bieži vien apaugums ir sasniedzis dimensijas, no kurām ir iespēja iegūt enerģētisko šķeldu, kas ir pieprasīta tirgū kā “zaļā enerģija”,” skaidro LVM šķeldu ražošanas vadītājs Jānis Pētersons.

Līdz šim enerģētiskās koksnes sagatavošanā tika nodarbināti harvesteri ar dažāda veida darba galvām, jo darbi tiek veikti arī kopšanas cirtēs, kur nepieciešama atbilstoša meža tehnika un kvalifikācija. Lauksaimniecības zemēs vai grāvju trasēs šo darbu veikšanai nav nepieciešamas specializētas meža mašīnas un darbinieki ar meža mašīnu operatora kvalifikāciju, tāpēc šī atvērtā konkursa ietvaros tiek meklēti uzņēmēji, kas gatavi minētos darbus veikt ar tehniku, kas līdz šim nav tikusi izmantota mežizstrādē. Lai samazinātu enerģētiskās koksnes sagatavošanas izmaksas, darbam var izmantot ekskavatorus un forvarderus, kas aprīkoti ar kniebējgalvu. Šo mašīnu iegādes un uzturēšanas izmaksas ir zemākas, salīdzinājumā ar harvestera izmaksām.

“Pārveidojot forvarderu, mašīnas funkcijas tiek kontrolētas ar kausa atvēršanas – aizvēršanas mehānismu. Darbu gaitā, kniebējgalvas savācējā tiek veidots sainītis, kuru pēc tam ieceļ forvardera kravas nodalījumā, lai transportētu uz enerģētiskās koksnes krautuvi, kur vēlāk tiks veikta šķeldošana. LVM ir būtiski nodrošināt kvalitātes prasībām atbilstošu enerģētisko koksni, kas nepieļauj dažādu piemaisījumu nokļūšanu šķeldā. Piemēram, kniebējgalva ar stacionāro nazi praksē ir pierādījusi, ka ražo netīrāku enerģētisko koksni. Savukārt kniebējgalva ar kustīgiem nažiem darbu veic ar nelieliem augsnes piemaisījumiem,” par meža mašīnu pārveidošanu teic Jānis Pētersons.

forvarders kniebejgalva

Konkursā aicināti piedalīties zemnieki un būvnieki, kuru īpašumā ir ekskavatori, kurus var aprīkot ar kniebējgalvām apauguma novākšanai, kā arī uzņēmēji, kuri jau šobrīd ir LVM sadarbības partneri augsnes sagatavošanā, meža infrastruktūras darbos un mežizstrādē.

Piedāvājumu iesniegšana elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2019. gada 23. septembra plkst. 14.00.

 Vairāk par pakalpojumu iepirkumu konkursu 

Kontaktpersona: LVM šķeldu ražošanas vadītājs Jānis Pētersons, tālrunis 29123518.