10 • 07 • 2019

Pētām baļķu kvalitātes uzlabošanas iespējas mežizstrādes darbos

Rūpējoties par kvalitatīvāku kokmateriālu sagatavošanu, AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar mežzinātnes institūtu “Silava” veica pētījumu par dažāda tipa harvestera veltņu iespiedumu dziļumu sagatavotajos baļķos un par šo veltņu ietekmi uz darba efektivitāti.

Tajā tika salīdzināti ikdienā plaši izmantotie tērauda ārējie veltņi ar 14 mm radzēm jeb standarta veltņi, un Moipu Flex Standard  (turpmāk tekstā Moipu) ārējie veltņi ar kustīgām saķeres plāksnēm, kuras balstās uz gumijas pamatnes. Apkopojot rezultātus, tika secināts, ka galvenajā cirtē 75 % no visiem veltņu radžu iespiedumiem baļķos ar Moipu veltņiem ir līdz 5 mm, bet ar standarta veltņiem līdz 7 mm dziļi. Savukārt kopšanas cirtē šie rādītāji attiecīgi ir 7 mm un 8 mm. Tas liecina, ka strādājot ar Moipu veltņiem mēs varam samazināt radžu iespiedumu dziļumu baļķos. Seklāki radžu iespiedumi atstāj mazāku negatīvo ietekmi uz zāģmateriālu un citu no baļķiem ražoto produktu kvalitāti. Tomēr joprojām aktuāls jautājums ir par harvestera darba galvas iekšējiem veltņiem, kuru konstrukcija ir līdzīga standarta tērauda veltņiem. Iekšējo veltņu iespiedumi 26 % gadījumu bija dziļāki nekā Moipu un 13 % nekā standarta ārējo veltņu radītie iespiedumi. Tas mazina Moipu veltņu pozitīvo ietekmi uz gala produktu un norāda veltņu konstrukcijas izstrādes inženieriem aktuālo darbības virzienu, kurā nepieciešami jauni uzlabojumi.

Papildus iespiedumu dziļumam, pētījumā tika pievērsta uzmanība veltņu ietekmei uz darba efektivitāti un izmaksām. Moipu veltņu iegādes cena, salīdzinot ar standarta veltņiem ir lielāka un darbības mūžs īsāks. Tas galvenajā cirtē izmaksas palielina par 0,01 EUR uz m³. Tomēr Moipu veltņiem ir labāka stumbra saķere, kuras rezultātā darba ražīgums motorstundā palielinās par 1% un degvielas patēriņš uz saražoto kokmateriālu m3 samazinās par 2,6 %, salīdzinot ar standarta veltņiem, samazinot izmaksas uz saražoto kokmateriālu par 0,06 EUR uz m3. Tādējādi kopējais izmaksu samazinājums, strādājot ar Moipu veltņiem ir 0,05 EUR uz m3.

Šīs pētījums pierādīja, ka strādājot ar Moipu veltņiem mēs radām seklākus iespiedumus baļķos un varam samazināt kokmateriālu sagatavošanas vidējās izmaksas par 0,5%. Tomēr joprojām pastāv izaicinājums inženieriem attiecībā uz iekšējo padeves veltņu saudzīgākas konstrukcijas izstrādi. Savukārt praktiķiem svarīgākais uzdevums ir regulāri pārbaudīt un noregulēt hidraulikas spiedienu uz veltņiem tā, lai tas atbilstu harvestera ražotāja norādījumiem un neradītu pārmērīgus iespiedumus, strādājot gan ar Moipu, gan standarta veltņiem. Tas atstās mazāku negatīvo ietekmi uz baļķu tālākā pārstrādē ražoto produktu kvalitāti.