08 • 05 • 2019

Norvēģijas tehnikums apmeklē LVM

norvegijas studenti copy

7. maijā LVM Vidusdaugavas reģionā viesojās Norvēģijas tehnikuma KVS-Bygland audzēkņi un pasniedzēji, lai iepazītos ar ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu Latvijā. Šī skola ir līdzīga Ogres tehnikumam, kur apgūst dažādas profesijas saistībā ar mežsaimniecību, kokapstrādi un zirgkopību.

Apmeklējot bioloģisko saimniecību “Lielkrūzes” un AS “Latvijas valsts meži” (LVM), viesus pārsteidza, cik kompleksi tiek apsaimniekoti šie uzņēmumi. Novērtēta tika gan LVM apsaimniekošanas stratēģija, gan “Lielkrūzes” rūpes par dabas daudzveidību. Tika apskatītas kailcirtes Vietalvā un krājas kopšanas cirtes Bormaņos visās to stadijās – pirms ciršanas, izstrādes procesā un rezultātā. Tika uzslavēta bagātīgā meža datu informācija un tās praktiskais pielietojums.

“Tehnikuma mācībspēkiem bija interesanti salīdzināt dažādos augsnes apstākļus, ražību, kvalitātes prasības un sortimentu skaitu. Sākotnēji grupa skeptiski raudzījās uz harvestera izmantošanu egļu audžu kopšanā. Norvēģijā, baidoties no koku bojājumiem, tas tiek izmantots reti. Tomēr interesenti atzina, ka Latvijā darbi tiek veikti augstā kvalitātē un rezultāts attaisno risku,” stāsta LVM mežizstrādes meistars Jānis Mājenieks.

img 0535

KVS-Bygland studenti bija pateicīgi par iespēju uzzināt, kā saimnieko Latvijā, un pasniedzēji izteica cerību drīz atgriezties ar citu topošo speciālistu grupu, kā arī novērtētu iespēju dalīties ar Norvēģijas pieredzi.