28 • 03 • 2019

LVM atbalsta organizācijas kritušo karavīru meklēšanā

ekshumacija

Ik gadu pieaug biedrības “Brāļu kapu komiteja” (BKK) izsniegto atļauju skaits kritušo karavīru meklēšanai AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajā teritorijā. 2018. gada rudenī kritušo karavīru meklēšanas organizācija – biedrība "Meklēšanas vienība “Leģenda”” rīkoja vairākas starptautiskas ekspedīcijas ar mērķi veikt zondējumus Saldus novada Zvārdes pagastā un ekshumēt atrastās kritušo karavīru mirstīgās atliekas.

Šo ekspedīciju laikā, piedaloties kritušo karavīru meklēšanas entuziastiem no Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Zviedrijas, Vācijas, Lielbritānijas, Dānijas, Beļģijas, Nīderlandes, pavisam nelielā bijušo kauju sektorā tika atrasti un ekshumēti 17 kritušie karavīri: 9 vācu armijas karavīri un 8 sarkanarmieši. Vienlaikus tika atrasti 253 sprādzienbīstami priekšmeti, kas nodoti Nacionālo Bruņoto spēku Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienības speciālistiem iznīcināšanai.

img 20180929 174903

“Lielāko daļu no atrastajiem vācu karavīriem būs iespējams identificēt pēc identifikācijas žetoniem, diemžēl sarkanarmiešiem lemts palikt nezināmiem. Kritušo karavīru mirstīgās atliekas pēc nepieciešamo ekspertīžu veikšanas tiks pārapbedītas netālu esošajos vācu un sarkanarmiešu Brāļu kapos,” skaidro kritušo karavīru biedrības “Meklēšanas vienība “Leģenda”” vadītājs Tālis Ešmits.

Saldus novada Zvārdes pagasts zināms kā vieta, kur II Pasaules kara beigās, (1944./1945. gads) norisinājās sīvas kaujas starp vācu armijas daļām, kuras aizstāvēja Kurzemes cietokšņa dienvidu robežas, un uzbrūkošajiem Sarkanās armijas spēkiem. Kritušo karavīru meklētāji uzskata, ka šajā apkārtnē meklējumi jāturpina, jo kritušie nav tikuši pienācīgi apbedīti, mirstīgās atliekas atrastas pārsvarā zemes virskārtā vai tranšejās, tāpēc ļoti iespējams, ka bez pienācīgas apbedīšanas zemē guļ vēl citi kritušie.

kritusie karaviri

Latvijā ir vairākas organizācijas, kas meklē kritušos karavīrus. Ir organizācijas, kas specializējas Vācijas vai Krievijas/PSRS armijas karavīru meklēšanā. Kritušo karavīru meklēšanas organizācija - biedrība "Meklēšanas vienība "Leģenda"" meklē visu armiju kritušos karavīrus I un II Pasaules karā, nešķirojot, kurā pusē tie reiz karojuši.

Kritušos karavīru meklēšanu un pārapbedīšanu drīkst veikt tikai ar biedrības “Brāļu kapu komiteja” izsniegtu atļauju, kas derīga tikai ar attiecīgās pašvaldības institūcijas reģistrācijas atzīmi un zemes īpašnieka saskaņojumu. Biedrība “Brāļu kapu komiteja” koordinē karavīru apbedījumu vietu stāvokli, apkopo informāciju par apbedījumu vietām, uzrauga karavīru mirstīgo atlieku meklēšanu un to ekshumāciju.

“Pirms veikt šāda veida izrakumus valsts mežu teritorijā, tas jāsaskaņo ar zemes īpašnieku. Ekshumācijas jeb kritušo karavīru apbedījumu vietas meklēšanas, izpētes un pārapbedīšanas darbi jāveic saskaņā ar saņemtajām atļaujām, kurās skaidri noteiktas ne vien rakšanas darbu robežas, bet arī prasības, kas jāievēro, lai rakšanas darbi un to noslēgums atbilstu drošības un vides prasībām, neietekmējot mežsaimniecības darbu gaitu LVM apsaimniekotā teritorijā. Nav pieļaujama patvaļīga koku ciršana, dedzināšana un nesaskaņotu būvju ierīkošana,” skaidro LVM Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Valdis Kalns.

Visvairāk karavīru apbedījumu meklēšanas atļaujas izsniegtas LVM Dienvidkurzemes un Zemgales reģionos.