22 • 03 • 2019

Zivjērgļu skaits Latvijā pieaudzis 5 reizes

1 2 copy copy

Regulārs zivjērgļa monitorings, kuru veic AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vides eksperti, ļauj sekot līdzi aizsargājamā putna ligzdošanas sekmēm. 2018. gada monitoringa ietvaros noskaidrots, ka pašlaik Latvijā ligzdo 210 līdz 230 pāri zivjērgļu – tas ir par 5% vairāk, salīdzinot ar iepriekš veiktā monitoringa datiem.

“Izvērtējot monitoringā gūto informāciju par pēdējiem 30 gadiem, konstatēts, ka zivjērgļu populācija palielinājusies gandrīz piecas reizes,” skaidro LVM vides eksperts Aigars Kalvāns, uzsverot, ka aptuveni 80% no visas zivjērgļu populācijas Latvijā, ligzdo tieši uzņēmuma apsaimniekotajā teritorijā.

 

Monitoringa ietvaros tika apzinātas 153 zivjērgļu ligzdas – tas ir lielākais apdzīvoto ligzdu skaits vienā gadā. Tika atrastas 15 jaunas, līdz šim nezināmas ērgļu ligzdas, 12 no tām atrodas LVM apsaimniekotajā teritorijā.

LVM Rietumvidzemes reģionā, veicot monitoringu, LVM vides eksperti atklāja jaunu aizsargājamā putna ligzdu. Tā atrodas izcirtumā atstātajā ekoloģiskajā kokā – priedē –, kuru zivjērgļi labprāt izvēlas ligzdas būvēšanai. Konstatēts, ka 32% no visām pagājušajā gadā apdzīvotajām zivjērgļa ligzdām atradās ekoloģiskajos kokos.

“Interesanti, ka jaunatrastā ligzda ir tikai 10 metru attālumā no autoceļa. Zivjērglis ir iecietīgs pret traucējumu, ko rada garām ligzdai braucoši automobiļi, to apstiprina arī citi sekmīgi ligzdošanas piemēri līdzās ceļiem. Ērglis sāk uztraukties tikai tad, kad automobilis apstājies pie ligzdas un no tā izkāpj cilvēks,” stāsta LVM vides eksperts.

2

LVM teritorijās ligzdo ievērojams skaits reto un aizsargājamo sugu, vairākām no tām lielākā daļa populācijas mīt tieši uzņēmuma apsaimniekotajos mežos, piemēram, LVM mežos dzīvo klinšu ērglis, jūras ērglis, zivjērglis, mazais ērglis, vistu vanags, melnais stārķis, kā arī mednis.

LVM vides eksperti veic regulāru putnu monitoringu, lai gūtu informāciju par putnu sugām tīkamiem dzīves apstākļiem, un saskaņā ar LVM vides mērķiem, mazinātu mežsaimniecisko darbību ietekmi uz reto un aizsargājamo sugu dzīves apstākļiem.

Monitorings ļauj sekot līdzi, vai noteiktie vides mērķi tiek sasniegti, un, ja nepieciešams, pamatot izmaiņas meža apsaimniekošanas praksē, lai mazinātu ietekmi uz vidi. Attiecībā uz putnu sugām monitoringa rezultāti parāda populāciju dinamiku, attīstības tendences un kopējo skaitu Latvijā.

Lasīt vairāk: