11 • 03 • 2019

Tuvojas stipendiju konkursa “LVM Bioekonomikas skola” fināls

img 4886

Tuvojas 13. marts, kad AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīkotā stipendiju konkursa “LVM Bioekonomikas skola” dalībnieki iesniegs savus radošos video vēstījumus. Taču, lai smeltos iedvesmu un teoriju iepazītu dabā, skolēni no visas Latvijas tika aicināti piedalīties izzinošā meža ekspedīcijā, iepazīstot meža apsaimniekošanas ciklu, dodoties dabā un apmeklējot ar meža nozari saistītus uzņēmumus.

Konkursa 1. kārtas laikā jauniešu uzdevums bija radīt plakātu par to, kas ir bioekonomika tēmas “Mežs Latvijai. Nākamie 100” ietvaros. 30 stipendiju konkursa dalībnieki, kuri iekļuva 2. kārtā, kopā ar LVM vecāko vides ekspertu Kasparu Riži un plānotāju Kārli Taukaču izzināja ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas būtību gan teorijā, gan praksē. Sākotnēji eksperti klātesošajiem uzdeva jautājumus, lai pārbaudītu viņu jau esošās teorētiskās zināšanas, taču, atrodoties dabā, lietas labāk darīt praktiski, tāpēc drīz vien visi kopīgi devās aplūkot mežu dažādās tā attīstības stadijās.

img 4882

Zīmīgi, ka jau dienas sākumā “LVM Bioekonomikas skolas” dalībniekus sagaidīja pārsteigums no pašas meža mātes – vien pārdesmit metru attālumā no satikšanās vietas visi kopīgi vēroja pulcējušos briežu govju baru, kas bija nolēmis ieturēt nelielu pusdienu maltīti blakus esošajā jaunaudzē.

“Ar šī konkursa palīdzību vēlamies, lai jaunieši izprot, ka ekonomiku ir iespējams savienot ar dabai draudzīgu saimniekošanu. Priecē, ka mūsdienu jaunieši uz nākotni lielākoties raugās pozitīvi. Latvijas gadījumā tieši mežs ir lielākais atjaunojamais resurss, un šī ir nozare, kura piedāvā karjeras iespējas. Šāda tipa ekspedīciju rīkojam un dodamies mežā, jo vēlamies, lai jaunieši paši savām acīm redz reālo situāciju. Uzzina, cik ātri šobrīd mežs aug un cik liela nozīme ir tā kopšanai,” stāsta LVM Komunikācijas projektu vadītāja Līga Abizāre.

 mg 4895

Lai pārliecinātos, ka koksne izmantojama ne tikai mēbeļu un guļbūvju ražošanai, jaunieši apmeklēja izstādi “Iepazīsties – koks!”, kur kopā ar biedrības “Zaļās mājas” vadītāju Kristapu Cepli iepazina koksnes dažādo pielietojumu medicīnā, būvniecībā, pārtikas un apģērbu ražošanā, kā arī citās jomās. Neviltotu pārsteigumu skolēnu sejās izraisīja fakts, ka koka celtnes ir ne vien ugunsdrošas, bet arī pietiekami pieprasītas, jo pašlaik no šī materiāla tiek būvētas pat vairāk nekā 20 stāvus augstas ēkas.

Dienas noslēguma daļā jaunieši devās uz AS “Latvijas Finieris” rūpnīcu “Lignums”, lai aplūkotu bērza saplākšņa ražošanas procesu un daudzveidību. Kopā ar koncerna sabiedrisko attiecību speciālistu Paulu Beķeri jaunieši iepazina ne vien uzņēmuma vēsturi, bet arī tagadni un nākotni, aplūkojot modernās ražošanas iekārtas, produktu izstrādes procesu un to, kā uzņēmums nodrošina bezatkritumu ražošanu.

Līdz 13. martam jauniešiem, kuri piedalījušies Bioekonomikas ekspedīcijā, ir iespēja radīt vienu minūti garu video vēstījumu saviem vienaudžiem ANO Starptautiskajā Meža dienā, kas ik gadu tiek atzīmēta 21. martā. Šī gada video tēma ir “Mežs Latvijai. Nākamie 100”. Labākie video tiks publicēti 21. martā Facebook lapā “Izzini mežu, Latvija”, kur ikviens Facebook lietotājs līdz 10. aprīlim varēs balsot par video, spiežot “Patīk”.

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – dabu, ekonomiku un sabiedrību, un apzīmē pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem. Tā ietver noslēgtā cikla produktu apriti, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. 

Stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola” rīko AS "Latvijas valsts meži" sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris", SIA "Rīgas meži" un Valsts izglītības satura centru.

Lasīt vairāk: