08 • 03 • 2019

Sadalīts AS “Latvijas valsts meži” ziedojums sociālās jomas projektiem

ruta dimanta

Pavasara svētku dienā, 8. martā, “Ziedot.lv” birojā uz informatīvu projektu realizācijas semināru un līgumu parakstīšanu pulcējās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sociālās jomas ziedojumu saņēmēji – nevalstiskās organizācijas, kuru izstrādātos projektus mērķziedojumu padome atzina par labākajiem.

Šogad 313 907 eiro lielo mērķziedojumu no LVM saņēma 57 organizācijas. Kopumā konkursā tika saņemti pieteikumi no 165 sabiedriskā labuma organizācijām par kopējo summu 1,2 miljoni eiro.

“Jau astoto gadu LVM atbalsta sociāli svarīgas iniciatīvas visā Latvijā. Projektu konkurss ir lieliska prakse, kā saņemt finansiālu atbalstu labākajiem savas jomas profesionāļiem. Neskatoties uz to, ka šogad projektu pieteikumi sociālās jomas projektiem ir bijis ļoti daudz, sīvā konkurencē ir noteiktas labākās un nozīmīgākās iniciatīvas, kas, ceram, nesīs ilgtspējīgu labumu sabiedrībai un uzlabos dzīves kvalitāti tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams visos Latvijas reģionos,” teic “Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta, piebilstot, ka atbalstīto projektu īstenošanai tiks rūpīgi sekots līdzi.

 mg 4987 copy

Ziedojums tika sadalīts 4 prioritārām sociālās palīdzības jomām:

  • Kategorijā “Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām” tiks īstenoti 17 projekti par finansējumu 133 466 eiro apmērā. Projektos tiks nodrošināts īpašā asistenta pakalpojums smagi slimiem bērniem, sportiskas aktivitātes bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, izglītojošas atpūtas nometnes bērnu invalīdu un maznodrošināto ģimenēm, dažādas radošās un sportiskās aktivitātes, kā arī tiks izveidotas īpaši pielāgotas mācību un attīstošās telpas, lai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām veicinātu sociālo prasmju apgūšanu.
  • Kategorijā “Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām” tiks īstenoti 17 projekti par finansējumu 105 240 eiro apmērā. Projektos tiks nodrošināts atbalsts Latgales grūtniecēm un krīzes centra bērniem, atbalstīta Latvijas Sieviešu invalīdu rokdarbu salona "Saulgrieze" darbība, mentoru programma ģimenēm, kuras uzņems bērnus no bērnu namiem, atbalstīti onkoloģiskie pacienti un īstenotas daudz citas vērtīgas programmas.
  • Kategorijā “Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam” tiks īstenoti 13 projekti par finansējumu 39 443 eiro apmērā. Projektos tiks īstenotas ekskursijas un pieredzes apmaiņas braucieni, radošās un sportiskās nodarbības, radošo kolektīvu atbalstīšana un daudzas citas aktivitātes, kas iedrošinās un palīdzēs aktīvi dzīvot.
  • Kategorijā “Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai” tiks īstenoti 10 projekti par finansējumu 35 757,63 eiro apmērā. Projektos tiks nodrošināta sociālās atstumtības grupas cilvēkiem, tai skaitā, arī ieslodzījumu vietās, pamatzināšanas darbam ar datoru, kokamatniecības nodarbības bērniem un jauniešiem, senioriem, talantu konkurss bērniem un jauniešiem ar dzirdes problēmām, dažādas radošās un sportiskās aktivitātes, kā arī daudzas citas aktivitātes.
  • LVM ziedojumu sadali sociālajai jomai kopš 2012. gada ir uzticējusi trīs labdarības organizācijām: “Ziedot.lv”, “Latvijas Bērnu fonds” un “Latvijas Samariešu apvienība”. Tās izveidojušas mērķziedojumu padomi, kas administrē un konkursa kārtā sadala finansiālos līdzekļus sociālās jomas organizācijām.

     

    LVM ziedojumu sadali sociālajai jomai kopš 2012. gada ir uzticējusi trīs labdarības organizācijām: “Ziedot.lv”, “Latvijas Bērnu fonds” un “Latvijas Samariešu apvienība”. Tās izveidojušas mērķziedojumu padomi, kas administrē un konkursa kārtā sadala finansiālos līdzekļus sociālās jomas organizācijām.