09 • 07 • 2018

Negaiss rada postījumus Skrīveru dendroloģiskajā parkā

skriveru struklaka

Pirmdien, 16. jūnijā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) apsaimniekotajā Skrīveru dendroloģiskajā parkā negaisa laikā sagāzti un lūzuši vairāki koki. 

"Pašlaik plānojam, kā lūzušos kokus izvākt no parka teritorijas, jo tam nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) izsniegta atļauja. Eksperti ir saskaitījuši, cik un kādu sugu koki ir bojāti. Ņemot vērā šo informāciju, gatavojam iesniegumu DAP," stāsta LVM Vidusdaugavas reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Jānis Belickis. 

Lai gan parks ir atvērts un bīstamākie koki ir novākti, aicinām apmeklētājus ievērot piesardzību un rūpēties par savu drošību!

Skrīveru dendroloģiskais parks kopā ar svešzemju koku stādījumiem aizņem 392 ha, tajā sastopamas apmēram 300 introducētās koku un krūmu sugas, kas saglabājušās no tām 679 sugām, kas te auga pirms Pirmā pasaules kara. 30 no tām ir ievērojami retumi Eiropas mērogā. Kopš 1977. gada 17 ha lielais Skrīveru dendrārijs ir aizsargājams dabas objekts. Dendrāriju katru gadu apmeklē dendrologu delegācijas no dažādām Eiropas valstīm.