12 • 02 • 2019

LVM Bioekonomikas skolas jaunieši rada nākotnes vīzijas plakātu formā

Bioekonomikas jaunuma zinas banneris

Jau trešo gadu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīkotais stipendiju konkurss “LVM Bioekonomikas skola” aicina vidusskolēnus no visas Latvijas sacensties ar vienaudžiem erudīcijā par aprites ekonomiku, kā arī papildināt zināšanas par meža nozari un ar to saistītajiem nākotnes izaicinājumiem. Ir noslēgusies konkursa pirmā kārta un zināmi dalībnieki, kas jau 22. februārī kopā ar ekspertiem dosies izzinošā meža ekspedīcijā un vizītē uz AS “Latvijas Finieris” rūpnīcām.

Konkursa 1. kārtas laikā jauniešu uzdevums ir radīt plakātu par to, kas ir bioekonomika un 2019. gada galvenā tēma ir “Mežs Latvijai. Nākamie 100”.  Šogad žūrijas darbs bija īpaši smags, jo tika saņemti gandrīz 100 autoru darbi no visas Latvijas. Vadoties pēc izvirzītajiem kritērijiem – izpratni par tēmu, saikni ar jauniešu ikdienu, oriģinalitāti un radošumu, izvēlēti 36 darbi. 2. kārtas dalībnieku sarakstu meklējiet šeit.

Nākamajā konkursa kārtā uzkrātās zināšanas un iedvesmu dalībnieki izmantos video vēstījuma izveidei ANO Starptautiskajā Meža dienā, kam ir izšķirošana loma stipendijas ieguvē “LVM Bioekonomikas skolā”. Tāpat šogad konkursā tiks pasniegtas papildus atzinības stipendijas 250 eiro apmērā par inovatīvu koksnes produktu atainojumu no AS “Latvijas Finieris” un SIA "Rīgas meži”.

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – dabu, ekonomiku un sabiedrību, un apzīmē pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem. Tā ietver noslēgtā cikla produktu apriti, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm – mežsaimniecību un lauksaimniecību.

Stipendiju konkurss vidusskolēniem “LVM Bioekonomikas skola” tapis sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS “Latvijas Finieris”, SIA “Rīgas meži” un Valsts Izglītības satura centru. Papildus informāciju par konkursa norisi, jaunākajām aktualitātēm un rezultātiem meklējiet šeit.

Lasīt vairāk: