09 • 01 • 2019

“LVM GEO Mobile” – aktuālākie ģeotelpiskie dati vienkopus

lvm geo mobile 2 15 002 copy

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izveidotajā mobilo ierīču lietotnē “LVM GEO Mobile” ir atjaunota un papildināta pēdējā informācija no nozīmīgākajiem ģeotelpisko datu radītājiem Latvijā. Lietotnes atjauninājumi ir saistoši ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kā arī ar mežsaimniecību saistītiem profesionāļiem.

Līdz ar jauno lietotnes versiju ikvienam interesentam mobilajās ierīcēs turpmāk tiešsaistē būs pieejams VZD kadastrs, LAD lauku reģistrs un DAP vides aizsardzības teritorijas: īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, mikroliegumi un to buferzonas, ES biotopi, dižkoki, koku stādījumi, sugu atradņu areāli, dabas pieminekļi un ģeoloģiskie veidojumi.

Šī jaunā informācija lietotnē skatāma kopā ar jau līdz šim pieejamiem ortofoto, LVM meža karti, zemes reljefa modeli, “Jāņa sēta” fona karti, ZMNĪ meliorācijas kadastru, veģetācijas modeļiem, augstumlīknēm un citiem ģeotelpisko datu un karšu servisiem.

“Mobilajām un ģeotelpiskajām tehnoloģijām ir liels potenciāls, bez tām nākotnes mežsaimniecība nav iedomājama. Šobrīd “LVM GEO Mobile” lietotnes attīstība ir sākumposmā, jo darbs pie tās funkcionālajām iespējām nemitīgi turpinās. Tomēr jau šobrīd varam novērtēt šīs lietotnes nozīmīgumu jaunu ģeotelpisko datu pieejamības līmenī, ko var izmantot ikviens Latvijas iedzīvotājs savās mobilajās ierīcēs. Apkopot vienuviet ģeotelpiskos datus un servisus, padarīt tos pieejamus jebkuram lietotājam un, kas ir ne mazāk svarīgi, uzturēt datus aktuālus – ir nozīmīgs darbs vairāku gadu garumā. Ar gandarījumu par paveikto turpinām darbu jau pie nākamajiem izaicinājumiem, jo šis ir tikai sākums,” skaidro LVM ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju izstrādes komandas LVM GEO vadītājs Māris Kuzmins.

images lvm jaunumi 2017 aplikacija attels intras raksta bildei jpg 1519551700 fit 1024 768

“LVM GEO Mobile” ir bezmaksas karšu lietotne mobilajās ierīcēs, kura galvenokārt paredzēta AS “Latvijas valsts meži” un citu meža apsaimniekošanas uzņēmumu pakalpojumu sniedzējiem, lai saņemtu ģeotelpiskus darba uzdevumus. Taču “LVM GEO Mobile” lietotne var būt noderīga ikvienam interesentam, piemēram, lai labāk orientētos dabā, izmantojot atrašanās vietas noteikšanas funkciju. “LVM GEO Mobile” lietotne pieejama Apple App Store un Google Play veikalos.

Lasīt vairāk: