10 • 01 • 2019

Studenti gūst darba pieredzi praksē LVM

img 6695

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā prakses iespējas studentiem, kuri mācās vai interesējas par meža nozari un ar to saistītām jomām, ļaujot iepazīt, izprast un gūt ieskatu uzņēmuma ikdienas darbā. 2018. gadā praksē LVM bijuši 85 studenti no Latvijas augstskolām, galvenokārt, no Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes un Ogres tehnikuma.

Aizvadītajā gadā LVM izstrādāta jauna prakses programma, kas atbilst uzņēmuma ražošanas procesiem. Prakses programma ir detalizēti aprakstīta ar konkrētiem darba uzdevumiem, kas studentiem jāveic pieredzējušu LVM speciālistu vadībā.

“Mūsu praktikantiem ir iespēja redzēt grāmatās aprakstītās lietas reālā vidē, turklāt studenti iepazīstas ar to, kā norit darbs mežā, mācās teorētiskās zināšanas izmantot konkrētos uzdevumos, saņemot padomus no pieredzējušiem mežkopjiem,” skaidro LVM Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Dainis Rudzīts.

Gada izskaņā Ziemeļlatgales reģiona LVM praksē piedalījās četri Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes (LLU MF) studenti. Pāris labprāt dalījās iespaidos par prakses laikā gūto pieredzi.

2

LLU MF 4. kursa studente Diāna Agafonova:

Prakses laikā guvu lielāku izpratni par dažādiem meža nozares virzieniem, papildinot ne vien teorētiskās, bet, kas ir vēl svarīgāk, arī praktiskās zināšanas. Piemēram, prakses pirmajā nedēļā kopā ar LVM mežkopi apsekojām vairākas jaunaudzes. Saskaņā ar jaunaudžu kopšanas vadlīnijām, mums bija jāpieņem lēmums – vai plānot jaunaudžu kopšanu vai atkārtotu apsekošanu, vai izbeigt apsekošanu un veikt mežaudzes inventarizāciju. Mežkopja pienākumos ietilpst arī valsts mežu ārējo robežu apsekošana, novērtējot robežzīmju, marķējuma un robežstigu kvalitāti. Arī šis uzdevums tika uzticēts mums. Kopā ar mežkopības meistaru pārbaudījām pakalpojuma sniedzēja darba izpildes kvalitāti un sastādījām darba pieņemšanas aktu.

Prakses otrajā nedēļā kopā ar LVM plānotāju iepazinām mežaudžu inventarizāciju, cirsmu robežu iezīmēšanu dabā un citus ar cirsmu sagatavošanu saistītus darbus. Trešās nedēļas laikā kopā ar mežizstrādes meistaru piedalījos krājas kopšanas ciršu apsekošanā pēc ciršanas un pievešanas darbu veikšanas, pārbaudījām izkoptās mežaudzes šķērslaukumu un vai nav bojāti augošie koki un augsne. Savukārt prakses pēdējā nedēļā kopā ar LVM infrastruktūras speciālistiem “atsvaidzinājām” zināšanas, strādājot ar nivelieri, kā arī testējam ceļa seguma blīvumu ar speciālu aparātu.

Prakse sniedza patiesi lielu gandarījumu, jaunas zināšanas un iespēju pašai ne vien redzēt, bet arī darīt. Prakses programma bija saplānota precīzi, meža nozares speciālisti labprāt dalījās pieredzē un atbildēja uz mūs interesējošiem jautājumiem. Pēc Meža fakultātes beigšanas savu nākotni vēlos saistīt ar meža nozari. Ja vien būs tāda iespēja, noteikti mēģināšu pretendēt uz LVM piedāvātajiem amatiem, kuru pienākumus iepazinu šīs prakses laikā.

 img 0769

LU MF 4. kursa students Maikls Mūrmanis:

LVM piedāvātā prakse sniedza lielisku pieredzi. Prakses laikā ieguvu jaunas zināšanas gan teorētiskā, gan praktiskā aspektā. Kā spilgtākos mirkļus varu minēt dažādu praktisku darbu veikšanu mežā, piemēram, cirsmu uzmērīšanu, meža robežu apsekošanu, dažādu mežkopības, mežizstrādes, un meža infrastruktūras darbus un to pārbaudes. Guvu ieskatu par uzņēmumu kā valsts mežu apsaimniekotāju. Interesanti bija redzēt, cik daudz tiek domāts, plānots, analizēts un darīts ikdienā. Šis process ir nepārtraukts, jo to ietekmē cilvēciskie, ekonomiskie, klimatiskie, vides un darbaspēka faktori. Līdz ar to pārliecinājos, ka LVM darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, veicot maksimāli kvalitatīvu un efektīvu darbu, ievērojot sabiedrības intereses.

Teorētisko zināšanu nostiprināšana praksē, iepazīšanās ar LVM GEO ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijām, pieredze plānošanā un darbā ar cilvēkiem, jaunu paziņu iegūšana – tie ir lielākie prakses ieguvumi. Kopumā mēneša laikā iepazinu visu meža apsaimniekošanas ciklu.

Noteikti vēlētos, lai jaunajiem, topošajiem LLU Meža fakultātes studentiem šādas prakses tiktu rīkotas vairāk. Mans priekšlikums – rīkot šādas prakses katrā gadalaikā vismaz mēnesi, jo meža apsaimniekošanas darbi ir daudz un dažādi, un dažādi ir to veikšanas laiki. Ne visu var izdarīt ziemā, un visu nevar izdarīt arī vasarā,  savukārt zināšanām ir jābūt par visu! Tikai darot var nostiprināt teoriju, un izprast lietu būtību un svarīgumu, kā arī saskarties ar ikdienas profesionāļu darba problēmām.

Nākotnes notikumus ir grūti prognozēt, bet viennozīmīgi vēlētos savu darbu saistīt ar meža nozari, un varbūt pat censties ieviest vai atklāt nozarei ko būtisku.

Lasīt vairāk: