06 • 12 • 2018

AS “Latvijas valsts meži” Zemesgrāmatā reģistrējusi 23% Latvijas teritorijas

sam 1246

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Nekustamo īpašumu pārvalde kopš 2002. gada Zemesgrāmatā reģistrējusi jau 23% Latvijas teritorijas. Kopā LVM reģistrējuši jau 1,5 miljonus hektāru no kopējiem 1,61 miljoniem hektāru teritorijas.

“Miljons pieci simti tūkstošais hektārs, kas reģistrēts Zemesgrāmatā, atrodas Ziemeļlatgales reģionā, Ciblas novada Līdumnieku pagastā un ietilpst nekustamā īpašuma “Valsts meži” sastāvā,” stāsta LVM Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Valdis Kalns.

Līdz 2019. gada beigām ir jāpabeidz valstij piederošās zemes Zemkopības ministrijas personā reģistrācija Zemesgrāmatā. Saskaņā ar Ministru Kabineta 2014. gada 20. maija rīkojumu, uzņēmuma pienākums ir reģistrēt Zemesgrāmatā visas pārvaldītās teritorijas.

Zemes reģistrācija Zemesgrāmatā uz valsts vārda nodrošina neapstrīdamu valsts īpašumu piederību un aizsardzību. Pirmās Republikas laikā Meža departamenta zeme netika reģistrēta Zemesgrāmatā.

LVM kopš dibināšanas 1999. gadā, īstenojot ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, valsts un pašvaldību budžetos iemaksājusi vienu miljardu eiro. LVM saimniecisko darbību veic, kopjot un atjaunojot mežus, rūpējoties par dabas aizsardzību, sabiedrības rekreācijas iespējām un koksnes pieaugumu, kā arī ik gadu investējot līdzekļus meža zemju platību palielināšanā un meža infrastruktūras attīstībā – meliorācijas sistēmu atjaunošanā un meža autoceļu būvē. Ik gadu LVM apsaimniekotajos mežos koksnes daudzums pieaug par 12 miljoniem kubikmetru.