23 • 11 • 2018

Mežzinātnes pārstāvji analizē nākotnes perspektīvas nozarē

22. novembrī Latvijas Universitātes Dabas mājā Rīgā, notika AS "Latvijas valsts meži" un Latvijas Universitātes organizētā konference "Nākotnes perspektīvas meža nozarē". Tajā ar savu pieredzi un profesionālo viedokli dalījās meža nozares pārstāvji gan no valsts, gan privātā sektora, pārstāvot nozares dažādos darbības virzienus, tostarp, mežkopību, kokrūpniecību, bioekonomiku, u.c. Tika analizēti mežkopības pirmsākumi un mūsdienu prakse, mežu resursi un vērtība, apspriesta meža nozares stratēģija, kā arī darba iespējas nākotnē.

“Meža nozare valstī ir attīstījusies dažādos virzienos, kas topošajiem speciālistiem paver durvis uz arvien vairāk iespējām. Savukārt, lai nozari un tās specifiku izprastu pilnvērtīgi, pirms tajā uzsākt savu darbību, nepietiek vien ar praksi, nepieciešamas arī padziļinātas akadēmiskās zināšanas par mežzinātnes pirmsākumiem, vēsturi un veiktajiem pētījumiem,” skaidro Valdis Segliņš, Latvijas Universitātes prorektors. “Tādēļ padziļinātas akadēmiskās zināšanas par mežzinātnes pirmsākumiem, vēsturi un veiktajiem pētījumiem ir jo īpaši svarīgas, uzsākot darbību meža nozarē.”

Konferences materiāli

 Mežzinātnes vēsturiskie pirmsākumi , Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks Āris Jansons

 Meža kapitāla vērtība gadu gaitā , AS “Latvijas valsts meži” eksperts Dagnis Dubrovskis

 Bioloģiskās informācijas nozīme ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas plānošanā,  AS “Latvijas valsts meži” vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis

 Zinātņietilpīgas darbavietas meža nozarē,  AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis

 Cilvēkfaktors mežā,  Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks

 Pētījumi par ilgtspējīgu apsaimniekošanu, bioekonomiku un studentu iespējām meža nozarē , Latvijas Universitātes prorektors Valdis Segliņš