13 • 11 • 2018

Latvijas valsts meži izveido koka laipu taku uz partizānu piemiņas vietu Stompaku purvā

img 20181004 111747

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izveidojusi pieejamāku Latvijas nacionālo partizāņu apmetnes un cīņu piemiņas vietu Stompaku purvā, Viļakas novadā, uzbūvējot koka laipas pāri mitrajām vietām uz takas, kas ved uz šo vēsturisko objektu.

“Projekts realizēts sadarbojoties ar Viļakas novada pašvaldību, organizējot koka laipu būvniecību aptuveni kilometru garās takas četros posmos, lai varētu vieglāk pārvarēt mitrākās un purvainākās vietas,” stāsta LVM Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Dainis Rudzīts.

Norādes uz Latvijas nacionālo partizānu nometnes vietu, kas pēc 2. Pasaules kara bija ierīkota Stompaku purva austrumu daļas salās, atrodas ceļa Balvi–Viļaka malā. Iegriežoties mežā, nokļūstam labiekārtotā stāvlaukumā ar informatīvu stendu, no kura sākas taka mežā uz partizānu mītnes vietu.

“Takas labiekārtošanas darbus jau sākām pagājušajā gadā, kad gar tās malām izvietojām koka solus, lai mērojot ceļu uz vēsturisko piemiņas vietu varētu atpūsties. Koka laipu būvniecības darbus sākām šogad vasaras otrajā pusē, lai projektu pabeigtu līdz mūsu valstij nozīmīgam datumam. Tagad uz piemiņas vietu Stompaku purvā ceļu var mērot ar sausām kājām, jo slapjās vietas var šķērsot pa koka laipām - 319 m kopgarumā, pirms tam šo dūksnāju šķērsošanai bija salikti tievi priežu stumbri, kuri nebija droši un ērti,” informē LVM Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Dainis Rudzīts.

“Tuvojoties nozīmīgajiem valsts svētkiem, vietējā pašvaldība plāno vēl izvietot informatīvos stendus piemiņas vietā un gar taku, kas līdztekus vēsturiskajai, saturēs informāciju arī par dabas un vides vērtībām, jo Stompaku purvs ir dabas liegums, kas iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā Natūra 2000”, noslēgumā piebilst Dainis Rudzīts.

Vēstures pētnieki uzskata, ka Stompaku purva partizānu apmetne bija viena no lielākām Baltijā. Tajā bija 24 pazemes bunkuri un vairākas virszemes būves, kurās mitinājās ap 400 cilvēku. Vienā no zemnīcām bija pat iekārtota baznīca. 1945. gada 2. martā šeit notika slavenā Stompaku kauja, kad zemnīcām uzbruka čekas karaspēks. Kaujas notika visu dienu, partizāni sīksti pretojās, un uzbrucēji cieta lielus zaudējumus. Nākamajā naktī partizāni ar kauju pārrāva nometnes aplenkumu un aizgāja neuzvarēti. Par tā laika notikumiem pašreiz vien vēsta pāris ierakumi un balts krusts baznīcas vietā.