10 • 10 • 2018

Aizliegts bez atļaujas braukāt karjeros un kūdras ieguves vietās

dsc 7769

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) darbinieki regulāri saskaras ar motobraucēju un kvadraciklu braucēju nesaskaņotu rīcību derīgo izrakteņu ieguves vietās – karjeros un purvos, radot zaudējumus uzņēmumam un līgumpartneriem.

Nesaskaņoti braukājot derīgo izrakteņu ieguves vietās, tiek sajauktas minerālo materiālu krautnes, bojāts ieguves vietu aprīkojums un pārkāptas ugunsdrošības prasības. Īpaši bīstama ir motorizēto transportlīdzekļu izmantošana kūdras ieguves vietās sausā laikā un ugunsbīstamajā periodā, jo tad zaudējumi var sasniegt milzīgus apmērus, kā arī radīt būtisku apdraudējumu dabai. Šāda nesaskaņota rīcība apdraud arī apkārtējo un pašu braucēju drošību un dzīvību.

dsc 7844

Uzņēmums atgādina, ka publiski pasākumi, kas ir fiziskās vai juridiskās personas plānoti un organizēti, ir jāsaskaņo, lai uzņēmums, līdzsvarojot dažādas saimnieciskās, ekoloģiskās un sociālās intereses, kā arī drošības aspektus, nodrošinātu vispusīgu apstākļu izvērtējumu un pieņemtu lēmumu par atļaujas vai atteikuma sniegšanu. LVM derīgo izrakteņu ieguves vietu teritorijās bez saskaņojuma atrasties ir aizliegts!

dsc 2523

LVM rīcībā ir vairāk nekā 100 karjeri, kuri atrodas visā Latvijas teritorijā. Karjeru izveides vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai neradītu risku videi, taču vienlaicīgi nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem.

LVM kopš savas dibināšanas 1999. gadā, īstenojot ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, valsts un pašvaldību budžetos iemaksājusi vienu miljardu eiro. LVM saimniecisko darbību veic, kopjot un atjaunojot mežus, rūpējoties par dabas aizsardzību, sabiedrības rekreācijas iespējām un koksnes pieaugumu, kā arī ik gadu investējot līdzekļus meža zemju platību palielināšanā un meža infrastruktūras attīstībā – meliorācijas sistēmu atjaunošanā un meža autoceļu būvē. Ik gadu LVM apsaimniekotajos mežos koksnes daudzums pieaug par 12 miljoniem kubikmetru.

Lasīt vairāk: