14 • 08 • 2018

Tukuma novadā atklāta jauna derīgo izrakteņu ieguves vieta

ekaju karjers 038 18

Lai nodrošinātu pieprasījumu pēc smilts un smilts-grants resursiem, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Tukuma novada Slampes pagastā atklājusi jaunu derīgo izrakteņu ieguves vietu ““Praviņas II” D iecirknis”.

Objektā rūpnieciski iegūstamie krājumi ir 157 tūkstoši kubikmetru smilts un 50 tūkstoši kubikmetru smilts-grants. Šī ir viena no vairāk nekā simts LVM apsaimniekotajām derīgo izrakteņu ieguves vietām, kurās minerālie materiāli ir pieejami jebkuram būvniekam.

Iegūtos materiālus varēs izmantot tuvumā esošo būvniecības objektu nodrošināšanai. Samazinot pievešanas attālumus, tiks samazinātas izmaksas, tādējādi ietaupot līdzekļus. Tāpat netiks bojāti jau esošie ceļi un samazināsies izplūdes gāzu izmešu daudzums.

Derīgo izrakteņu ieguves vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai neradītu risku videi, taču vienlaicīgi apmierinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem. Plašāka informācija par uzņēmuma karjeriem un pieejamiem derīgajiem izrakteņiem atrodama šeit.

LVM kopš savas dibināšanas 1999. gadā, īstenojot ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, valsts un pašvaldību budžetos iemaksājusi vienu miljardu eiro. LVM saimniecisko darbību veic, kopjot un atjaunojot mežus, rūpējoties par dabas aizsardzību, sabiedrības rekreācijas iespējām un koksnes pieaugumu, kā arī ik gadu investējot līdzekļus meža zemju platību palielināšanā un meža infrastruktūras attīstībā – meliorācijas sistēmu atjaunošanā un meža autoceļu būvē. Ik gadu LVM apsaimniekotajos mežos izaug 12 miljoni kubikmetru koksnes.