12 • 07 • 2018

Mazo ērgļu monitoringa parauglaukumos rekordliels sekmīgo ligzdu skaits

kunga egles mg 1568

Jūlijā turpinās AS ”Latvijas valsts meži” (LVM) koordinētais mazo ērgļu monitorings piecos parauglaukumos. Vienā no tiem konstatētas jau 12 sekmīgas ligzdas. 

“Darbi vēl nav pabeigti, tomēr iegūtie rezultāti parauglaukumā “Murmastiene” jau liecina par labu mazo ērgļu ligzdošanas sezonu. Parauglaukumā ir konstatēts vislielākais sekmīgo ligzdu skaits visa pētījumu periodā kopš 1994. gada. Tikpat veiksmīgas ligzdošanas sekmes novērotas vien 1999. gadā,” stāsta LVM vecākais vides eksperts Uģis Bergmanis.

“Šāds sekmīgo ligzdu skaits ir izskaidrojams ar pietiekamu barības dzīvnieku – varžu un lauka strupastu skaitu konkrētajā gadā. Tas apstiprina barības bāzes izšķirošo nozīmi ligzdošanas sekmju un klātesošo pāru skaita nodrošināšanā,” turpina eksperts.

Ligzdu meklēšana vēl turpinās un ir iespēja, ka tiks atrasta arī citas putnu mājvietas ar tajās mītošajiem mazo ērgļu jaunuļiem.

Monitorings ir bioloģisko datu ieguves sistēma, kurā ir divi svarīgi punkti – vienota metodika un ilgstošs periods, kad tiek veikta putnu novērošana. Tas palīdz iegūt informāciju par svarīgiem rādītājiem – ērgļu dzīves ilgumu, migrācijas ceļiem, ziemošanas vietām, kā arī ligzdošanas teritorijas lielumu un ligzdojošo ērgļu izcelsmi.

LVM kopš savas dibināšanas 1999. gadā, īstenojot ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, valsts un pašvaldību budžetos iemaksājusi vienu miljardu eiro. LVM saimniecisko darbību veic, kopjot un atjaunojot mežus, rūpējoties par dabas aizsardzību, sabiedrības rekreācijas iespējām un koksnes pieaugumu, kā arī ik gadu investējot līdzekļus meža zemju platību palielināšanā un meža infrastruktūras attīstībā – meliorācijas sistēmu atjaunošanā un meža autoceļu būvē. Ik gadu LVM apsaimniekotajos mežos koksnes daudzums pieaug par 12 miljoniem kubikmetru.

Lasīt vairāk: