28 • 06 • 2018

Skolotāji mācās vasarā

 

img 20180619 141132 resized 20180621 111131287

Vairāk nekā 170 skolotāji jūnijā apguva meža gudrības AS “Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvātajos vienas dienas tālākizglītības kursos, iepazīstot aktualitātes meža izglītībā un gūstot pieredzi, kā radoši ieinteresēt skolēnus meža izzināšanā, saistot mācības ar piemēriem dabā.

Pirmie šādi kursi šogad notika 7. jūnijā LVM klientu centrā Dundagā, kur pulcējās gandrīz 80 skolotāju no mammadaba vēstniecībām – skolām, kas aktīvi piedalās LVM vides izglītības programmās – Carnikavas pamatskolas, Ozolnieku vidusskolas, Rīgas 3. speciālā pamatskolas, Rīgas Igauņu pamatskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas un Ventspils 4. vidusskolas. Šajā dienā pedagogi iepazina meža izglītības aktualitātes diskusijā ar LLU Meža fakultātes profesoru Dagni Dubrovski, kā arī meža darbu praksi LVM Ziemeļkurzemes reģiona mežos un SIA “Kurekss” zāģētavā Ventspilī.

img 20180619 114338 resized 20180621 111130314

Līdzīgi kursi tika organizēti 19. jūnijā LVM Kalsnavas arborētumā, kur tikās vairāk nekā 90 pedagogi. Šajā dienā Bauskas sākumskolas, Aizputes vidusskolas, Ezernieku vidusskolas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Kaunatas vidusskolas, Rēzeknes 3. vidusskolas, Daugavpils 13. vidusskolas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pedagogi arī diskutēja kopā ar LLU Meža fakultātes profesoru Dagni Dubrovski, par aktuālākajiem jautājumiem meža izglītībā, bet pārējo dienas daļu veltīja radošām un aktīvām nodarbēm arborētuma Zaļajā pagalma skolā, apgūstot dažādus praktiskus meža izziņas veidus. 

img 20180619 115555 resized 20180621 111129451

AS "Latvijas valsts meži" piedāvā tālākizglītības kursus pedagogiem, kurus saista meža integrācija mācību procesā. Profesionālās pilnveides kursi ir saskaņoti ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un tiek veidoti sadarbībā ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Tālākizglītības centru, LLU Meža fakultāti un LVMI “Silava”.

Vienas dienas tālākizglītības kursi “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu” norisinās skolēnu brīvlaikos. Prioritāte dalībai šajos kursos ir skolotājiem, kas iesaistījušies LVM vides izglītības programmās.

img 20180619 153042 resized 20180621 111128598

Trīs dienu tālākizglītības kursi “Skolēna izziņas aktivitātes un radošuma veicināšana mācību procesā par mežu” norisinās vasarā kā trīs dienu aktīvās atpūtas nometne čaklākajiem skolotājiem, kas iesaistījušies LVM vides izglītības programmās. Šogad nometne notiks no 25. līdz 27. jūlijam LVM tūrisma un rekreācijas centrā “Ezernieki” un tajā piedalīsies 55 pedagogi.

Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Latvijas Vides aizsardzības fondu LVM ik gadu  aicina skolas mācīties no dabas. Sākot no pirmsskolu ķipariem un beidzot ar augstskolu studentiem un pedagogiem – ikvienam ir iespēja doties Latvijas valsts mežu takās un stiprināt skolā iegūtās zināšanas ar praktiskiem uzdevumiem dabā. Katru gadu vairāk nekā 20 000 bērnu, jauniešu un skolotāju izzina mežu daudzveidīgajās LVM skolu programmās! Vairāk informācijas www.lvm.lv/skolam

LVM kopš savas dibināšanas 1999. gadā, īstenojot ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, valsts un pašvaldību budžetos iemaksājusi vienu miljardu eiro. LVM saimniecisko darbību veic, kopjot un atjaunojot mežus, rūpējoties par dabas aizsardzību, sabiedrības rekreācijas iespējām un koksnes pieaugumu, kā arī ik gadu investējot līdzekļus meža zemju platību palielināšanā un meža infrastruktūras attīstībā – meliorācijas sistēmu atjaunošanā un meža autoceļu būvē. Ik gadu LVM apsaimniekotajos mežos koksnes daudzums pieaug par 12 miljoniem kubikmetru.

Lasīt vairāk: