19 • 01 • 2018

Izsludināts projektu pieteikumu konkurss sociālā jomā 2018. gadam

Mezs ziema

Sabiedriskā labuma biedrības un nodibinājumi  jau septīro gadu aicināti pieteikt sociālās jomas projektus AS „Latvijas valsts meži” ziedojuma saņemšanai. Projektu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 31. janvāris.

Konkursam pieejami 300 000 eiro šādās prioritārajās jomās:

 • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
 • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
 • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
 • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.
 •  Projekta maksimālais īstenošanas laiks no 2018. gada 1. marta līdz 31. decembrim. Viena organizācija un tās struktūrvienība var iesniegt vienu projekta pieteikumu. Projekta pieteikumu no 2018. gada 4.janvāra iespējams iesniegt vietnē nvo.ziedot.lv līdz 2018. gada 31. janvārim (ieskaitot).

  Vērtēšanas kritēriji un cita papildinformācija atrodama nodibinājuma „Ziedot.lv” interneta mājas lapā www.ziedot.lv.

  Projektu pieteikumi tiks izvērtēti un rezultāti paziņoti līdz 2018. gada 1. martam.

  AS „Latvijas valsts meži” ziedojums sociālajai jomai

  AS „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai kopš 2012. gada ir uzticējusi trīs labdarības organizācijām: „Ziedot.lv”, „Latvijas Bērnu fondam” un „Latvijas Samariešu apvienībai”. Tās ziedojumu administrē un konkursa veidā piešķir sociālās jomas organizācijām.

  Kārtību, kādā AS „Latvijas valsts meži” piešķir ziedojumus sociālajai jomai, nosaka uzņēmuma un Partneru (nodibinājuma „Fonds „Ziedot””, nodibinājuma „Latvijas Bērnu fonds” un biedrības „Latvijas Samariešu apvienība”) 2011. gada 12. decembrī parakstītais nodomu protokols un ikgadēji noslēgtais dāvinājuma līgums.

   Nolikums 

  Lasīt vairāk: