06 • 11 • 2017

Atklāj mākslas studentu darbu izstādi "Mežs aug"

lvm makslas stipendijas izstade

Tematiski un radoši saistot jaunradi ar jaunaudzi, 6. novembrī tiek atklāta gleznu izstāde, kurā skatāmi labākie Latvijas Mākslas akadēmijas studentu iesniegtie darbi stipendiju konkursā "Latvijas valsts mežu stipendija mākslā". Ar stipendijai izvirzītajiem glezniecības darbiem ikviens interesents varēs iepazīties AS “Latvijas valsts meži” klientu centrā Rīgā, Vaiņodes ielā 1 līdz 30. novembrim, kad tiks paziņots konkursa laureāts – 1500 eiro stipendijas ieguvējs.

Kā vēsta Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāve Inese Bauģe, atsaucība konkursā bijusi ļoti liela, dalību konkursa pieteica 45 studenti ar 61 darbu. Konkursa žūrija, kurā ietilpst trīs AS “Latvijas valsts meži” pārstāvji, kā arī akadēmijas rektors prof. Kristaps Zariņš, asoc. prof. Andris Vītoliņš un glezniecības katedras prof. Aleksejs Naumovs, ir šobrīd izvirzījusi 11 finālistus (Laura Veļa, Eduards Dubrovskis, Agnese Kaupere, Kristaps Priede, Anna Pommere, Zoja Golubeva, Ansis Rozentāls, Kristīne Kutepova, Anna Pabērza, Ella Mežule, Madara Kvēpa), kuru darbi piedalās izstādē. Gala lēmums par stipendijas saņēmēju tiks izziņots izstādes noslēgumā – 30. novembrī, kad visu gleznu autori tiks aicināti vienkopus, lai pateiktos viņiem par ieguldīto laiku un enerģiju darbu tapšanā.

Stipendiju konkursu AS “Latvijas valsts meži” rīko pirmo gadu sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Stipendijas mērķis ir veicināt akadēmijas studentu vidū izpratni par mežu kā Latvijas lielāko atjaunojamo resursu, kas nemitīgi aug. Konkursa tēmas “Mežs aug” ietvaros studentiem ir jāsaista jaunrade ar jaunaudzi.

Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem žūrijas komisija, vērtējot pretendentu māksliniecisko profesionalitāti un darbu atbilstību konkursa radošajam uzdevumam. Papildu informācija un nolikums ir pieejams vietnē www.lvm.lv/maksla.

Lasīt vairāk: