15 • 03 • 2017

Atjaunos 15 tūkstošus ha meža un veiks meža kopšanu 54 tūkstošu ha platībā

 AE D 044033

Līdz ar siltāku laiku, pieaug arī meža kopšanas darbu apjomi un tiek atsākta meža atjaunošana. 2017. gadā AS “Latvijas valsts meži” plāno atjaunot mežus 14 370 hektāru platībā, veikt agrotehnisko kopšanu 27 430 hektāru platībā un jaunaudžu kopšanu 27 400 hektāru platībā. Mežā tiks stādīti 21 600 000 augstvērtīgu,  jaunu koku 8000 hektāru lielā platībā, bet dabiski atjaunots mežs – 6370 hektāru platībā.

LVM plāno veikt jaunaudžu kopšanas darbus 27400 hektāru platībā. Jaunaudžu kopšana ir pasākums, kas veido mežaudzes sastāvu un uzlabo paliekošo koku augšanas apstākļus. “Rūpējoties par savlaicīgu jaunaudžu kopšanu, tiek nodrošināts konkrētai vietai piemērotās koku sugas kociņu skaits, atbilstoši to augstumam. Rezultātā tiek samazināta koku konkurence par barības vielām un saules gaismu. Labi koptu mežu var pazīt pēc koku vainagiem un labi attīstītiem un veidotiem koku stumbriem,” skaidro LVM Meža atjaunošanas un kopšanas vadītāja Dace Ozola.

Pareizi veikta jaunaudžu kopšana ir neatņemams priekšnoteikums labai mežaudzes kvalitātei nākotnē. Tāpēc, lai uzlabotu pakalpojumu sniedzēju darbu kvalitāti un palīdzētu jaunaudžu kopējiem pareizi un atbildīgi veikt savu darbu, kāpinot mežaudzes nākotnes vērtību, LVM radījusi mācību filmu “Pareiza un raita jaunaudžu kopšana”.

7

Jaunaudžu kopšanas un agrotehniskās kopšanas darbu mērķis ir nodrošināt pēc iespējas labvēlīgākus augšanas apstākļus noteiktai koku sugai.

Šogad mākslīgi atjaunotajos izcirtumos agrotehniskās kopšanas darbi tiks veikti 27430 hektāru platībā, tādējādi novēršot lakstaugu, puskrūmu un krūmu atvašu konkurenci ar jaunajiem kociņiem. Nereti kopšanas darbi veģetācijas sezonā jāveic divas reizes, lai nodrošinātu vairāk saules gaismas un barības rezerves, kas veido labvēlīgāku vidi jauno koku augšanai.

AE D 177257

Saimnieciskajos mežos putnu ligzdošanas laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam jaunaudžu kopšana netiek veikta līdz 10 gadus vecās priežu un lapu koku audzēs  un līdz 30 gadu vecās egļu audzēs, izņemot vietās, kur skuju koku augstums nepārsniedz 0,7 metrus, bet lapu koku augstums – 1 metru. Pavasara un vasaras periodā jaunaudžu kopšanas darbi netiek veikti arī putnu aizsardzībai izveidotajos mikroliegumos un to buferzonās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ūdeņu un purvu aizsargjoslās.

Pērn 9000 hektāru platībā tika iestādīti vairāk nekā 23 miljoni augstvērtīgu koku stādu un tika izkopti 31300 hektāri jaunaudžu.

Lasīt vairāk: