26 • 09 • 2016

Aug bērni, aug arī Skolas mežs! (VIDEO)

IMG 9885

AS “Latvijas valsts meži” kopā ar Rīgas Teikas vidusskolu 2012. gadā aizsāka kopīgu projektu – Meža dienu ietvaros tika iestādīts priežu mežs. Kociņi ir paaugušies, un nu skolēniem priekšā jauns ilgtermiņa izglītības izaicinājums – kopā ar LVM ekspertiem veikt regulārus pētījumus pašu stādītajā 4,4 hektāru lielajā jaunaudzē Vēru meža iecirknī un vērot, kā aug nākotnes mežs.

“Projekts ir iecerēts kā vairāku gadu desmitu pasākums. Skolēniem ir iespēja iepazīt mežu un mežkopību, un izprast likumsakarības, kas valda dabā. Šie mērījumi izvēlētajos parauglaukumos tiks veikti regulāri, katru gadu. Mežs mūs māca ik uz soļa – jāprot tikai ieklausīties un redzēt!” teic LVM vecākais meža eksperts Kaspars Riže.

Redzēt augam pašu stādīto mežu ir īsts piedzīvojums skolēniem. Turklāt projekts “Skolas mežs” piedāvā iespēju cītīgi sekot kociņu augšanas gaitai, veicot mērījumus, pierakstot rezultātus par kokaugiem un zemsedzi, un analizējot to izmaiņas vairāku gadu garumā, kas kalpos par pamatu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.

Kāds no skolēniem norāda: “Ir forši uzzināt vairāk par dabu. Ļoti interesanti redzēt, cik daudz dažādu lietu aug vienā mazā zemes plankumiņā”.

Zināšanu praktiskais pielietojums – skaitīt, mērīt, zīmēt un analizēt

IMG 9862 copy

13. septembrī 32 skolēni no Rīgas Teikas vidusskolas 5.–11. klases kopā ar skolotājiem un LVM meža ekspertiem devās uz savu stādīto jaunaudzi. Darāmā bija daudz – sākumā bija jāizvēlas parauglaukumi, tad jāuzskaita parauglaukumā atrodamās kokus un jānosaka to suga, jāsaskaita katras sugas kociņi, jānorāda to atrašanās vieta parauglaukuma shēmā. Tad tika veikti katra koka mērījumi un dati pierakstīti.

Zemsedzes parauglaukumos tika noteikta sugu daudzveidība – saskaitīts īpatņu skaits. Tika ievākti arī augu paraugi herbārijam, kurus skolēni varēs analizēt bioloģijas un dabaszinību stundās.

“Ir interesanti paskatīties, cik lieli ir izauguši mūsu stādītie koki. Turklāt īsts atklājums ir daudzie darbi un informācija, kas nolasāma mūsu jaunaudzē,” par dienas piedzīvojumiem teic projekta “Skolas mežs” dalībnieks.

Skolēniem šī diena viennozīmīgi patika. Jaunieši nesūdzējās, ka nācies doties uz mežu un atstāt ierasto skolas solu, bet atzīst, ka labi pavadījuši laiku svaigā gaisā un iemācījušies kaut ko jaunu un neierastu. Piemēram, cik daudz gada laikā koks var izaugt vai kā pēc saules noteikt ziemeļus.

Skolotāji gandarīti par sadarbību un projekta gaitu

Prieku par piedzīvoto neslēpj arī skolotāji. “Cik forši paskatīties uz it kā zināmo un pazīstamo no malas. Un zināt, ka mūsu skolēni var tikt galā ar tik specifiskiem uzdevumiem,” prieku neslēpj skolotāja Liene Binde.

Pedagogi atzīst – šādas stundas dabā sniedz lielisku iespēju skolotājiem un skolēniem veidot sadarbību neformālā gaisotnē, ļaujot iepazīt vienam otru no citas puses. Viņuprāt, lieliski ir tas, ka šajā projektā piedalās dažāda vecuma skolēni, kas sniedz iespēju iegūt jaunus draugus arī no citām klasēm.

“Prieks redzēt, ka dažāda vecuma skolēni kopā sadarbojas, lai nokļūtu līdz vienam mērķim – kā viņi savā starpā sadala atbildību, kā komunicē, palīdz cits citam, atbalsta cits citu. Sevišķi liels prieks redzēt, ka vecākie skolēni neatgrūž mazākos, uzskatot, ka viņi ir sīkie un neko daudz nezina/nevar, bet tieši otrādi – viņi atbalstīja jaunākos, iedrošināja viņus, tā ka arī mazie piektklasnieki jutās lieliski un gandarīti par savu iesaistīšanos un ieguldīto darbu,” ievērojusi skolotāja Sigita Ļemantoviča.

Zināšanu praktiskais pielietojums dabā

Rīgas Teikas vidusskolas direktore Ilona Bergmane mudina arī citas skolas doties mācīties dabā. Līdz šim viena no skolas un LVM sadarbības memoranda nozīmīgākajiem sasniegumiem bijusi iespēja piedalīties vides izglītības programmā “Izzini mežu” un kopā ar skolēniem un viņu ģimenēm piedalīties meža stādīšanā, bet šobrīd skola ir iesaistījusies jaunajā projektā “Skolas mežs”, kura ietvaros LVM speciālistu un skolotāju vadībā skolēni uzsākuši pašu stādītā meža pētniecību.

“Svarīgi, ka bērni pārliecinās par zināšanu praktisko pielietojumu dabā. Veidojas dabas pētnieka prasmes. Interesanti, ka projektā vienlaikus piedalās dažādu vecumu bērni. Bērni sadarbojas kā ģimenēs – “brāļu un māsu” statusā un kopā mācās saskatīt, izmērīt, saskaitīt, saprast. Projekts ir ilglaicīgs, tāpēc skolēniem būs iespēja iedziļināties un labāk saprast, kā aug mežs,” skaidro direktore.

Pilsētas bērniem ir iespēja mācīties dabā. “Pretstatā dabas patērētāja filozofijai, veidojas izpratne par dabas procesiem, līdz ar to izpratne, ka daba ir jāsaudzē. Mācību stundas mežā mums ir vienas no visvērtīgākajām. Mežā organizējam ļoti nopietnu, bet reizē arī interesantu mācību procesu, kur darbojas un pēta paši bērni, bet daba ir labākais skolotājs,” stāsts skolas direktore.

Lasīt vairāk: