09 • 06 • 2016

Skolēni rada biznesa pasakas par koksnes resursu izmantošanu

IMG 5455555

Novērtēt mežu ne vien kā iedvesmas avotu un iecienītu brīvā laika pavadīšanas vietu, jau otro gadu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aicina skolēnus uzlūkot mežu arī ar uzņēmēja acīm, piedaloties biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvija” (JA Latvija) rīkotajā konkursā “Biznesa pasakas” un radot darbus par tēmu “Koksnes resursu izmantošana”.

Kā radās sērkociņš, kā čaklā skudra mērķtiecīgi izveidoja skaisto rokdarbu biznesu, kā Meža zemeņu karaļvalsts iemītnieki nonāca pie atziņas, ka prasmīgi un ilgtspējīgi saimniekot ir labāk, nekā ievākt augļus ātri un tikai vienu reizi ­– tās bija tikai dažas idejas, kas izskanēja konkursam iesniegtajos darbos.

Konkursam tika iesniegti 286 darbi par tēmām ­– “Ražotājs ekonomikā”, “Patērētājs ekonomikā” un “Koksnes resursu izmantošana”. LVM žūrijas pārstāvji šogad vērtēja konkursam iesūtītos darbus kategorijā “Koksnes resursu izmantošana” divās vecumu grupās: 5.­–6. klase un 7.–9. klase. 19. maijā Latvijas Bankā tika sveikti labāko darbu autori apbalvošanas ceremonijā.

img3

Bauskas sākumskolas 5. klases skolniece Paula Kļaviņa ar pasaku “Skaliņu miljonārs” ieguva LVM žūrijas nedalītu atzinību, atklājot ne vien to, kā ikdienā izmantojam koksni, bet arī cik vērtīga tā ir. Paldies skolotājai Vijai Cerusai par palīdzību un atbalstu.

Paldies arī Talsu Kristīgās vidusskolas skolotājai Allai Ankmanei par palīdzību konkursam sagatavoto skolēnu darbu iesūtīšanā.

IMG 5460

Konkursam iesūtītie darbi bija ne vien interesanti un oriģināli, bet tik par neparasti arī noformēti – gan zīmējumu veidā, gan veidojot to ilustrācijas no dabas materiāliem. Tā piemēram, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 8. kom. klases skolēnu grupa – Ieva Skangale, Elizabete Miķelsone un Agnese Pužule – savas pasakas “Skudras piedzīvojumi” ilustācijai izmantoja no maziem koku zariņiem veidotu skudras mājiņu. Arī 8. soc. klases skolniece Māra Zekunde savas pasakas “Zvirbuļu ģimene” ilustrācijai pievienoju pašas darinātu ligzdu. Abu klašu skolotāja Margita Jirgensone norāda, ka skolēniem pašiem dzimst tik neparastas un skaistas idejas gan pasakām, gan to uzskatāmai realizācijai. “Mūsdienās skolēniem jādod tikai iespēja izpausties, viņi paši spēj radīt brīnumdarbus,” tā skolotāja.

img2

Savukārt Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 7. klases skolnieces Kitijas Lauras Lūkases pasaka “Karaļa bizness” aicina vēlreiz atcerēties sen zināmo patiesību, ka “ātri” nenozīmē arī “labi”. Rūpējoties un atbildīgi kopjot mežu, ir iespēja ievākt daudz kvalitatīvāku koksnes ražu ātrākā laika posmā, nekā to vienkārši nocirst un nerūpēties par tā kopšanu.

Mežsaimniecība ir viena no saimnieciski svarīgākajām nozarēm Latvijā, kas dod nozīmīgu ieguldījumu kopējā ilgtspējīgā Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Tai ir arī būtiska loma valsts ekonomikas stabilizēšanā.