19 • 01 • 2016

Apskatīt, iepazīt un aptaustīt LVM Meža dienās

 skolotajasss

„Aug mežs, augam arī mēs” – šis sauklis caurvij 2016. gada Meža dienu pasākumus visā Latvijā. AS „Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā iespēju gan lieliem, gan maziem meža draugiem iepazīt un izzināt mežu.

Meža dienu pasākumu galvenais mērķis ir parādīt, kā LVM apsaimnieko uzņēmumam uzticēto valsts īpašumu – kā, kāpēc, kad un cik daudz tiek darīts mežā. „Šeit būtiskākais nav paveikto darbu apjoms, bet gan cilvēku iesaiste un interese par mežu un tajā veicamajiem darbiem. Mēs cenšamies uzrunāt sabiedrību, parādīt, kā top Latvijas mežs,” skaidro LVM vecākais meža eksperts Kaspars Riže, stāstot par šogad izvēlēto saukli. Arī vēsturiski Meža dienām bijuši dažādi aicinoši saukļi, piemēram, „Lai zaļo Latvija!”, „Uzzini vairāk par mežu!” u. c.

vesturiska stadi

Meža dienu vēsture

Meža dienām ir senas tradīcijas. To pirmsākumi meklējami jau pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, kad tika izstrādāts apstādīšanas un izdaiļošanas darba plāns valsts mērogā. Meža sēšanas, stādīšanas un kopšanas, sabiedrisko ēku, piemiņas vietu, ceļu un lauku māju apstādīšanas darbos, kā arī priekšlasījumos un ekskursijās kopumā piedalījās vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku 200 Latvijas vietās. Meža dienu norise tika koordinēta ar īpaši izveidotas Centrālās Meža komitejas palīdzību, un katrā pagastā tika izveidota Meža dienu komisija ar mežkopja, agronoma, skolotāja, dārzkopja un skolu jaunatnes dalību tajā. Lai iesaistītu iespējami lielāku sabiedrības daļu, pasākumu norisē piedalījās augsti stāvošas amatpersonas, un par protektoru tika ievēlēts Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Savukārt padomju laikā tika rīkotas pavasara talkas, kur galvenokārt tika stādīti koki.

Atjaunojot Meža dienu tradīciju, deviņdesmitajos gados kopā ar skolēniem meža stādīšanas pasākumos iesaistījās Valsts prezidents Guntis Ulmanis. Meža īpašniekiem tika rīkotas meža sakopšanas talkas un izglītojoši semināri par to, cik būtiska ir savlaicīga meža atjaunošana un kopšana, lai nākotnē veidotos augstvērtīgas audzes. Meža dienu laikā tika apmežotas lauksaimniecībā neizmantotās zemes platības, apstādīti izcirtumi, kā arī veidoti ainaviski stādījumi pie apdzīvotām vietām, sakopti parki, apstādīta valsts robeža, veidoti un papildināti dekoratīvo koku un krūmu stādījumi. Lai pievērstu jauniešu uzmanību mežam un tajā notiekošajiem procesiem, tika organizēti dažādi izglītojoši pasākumi, konkursi, talkas, tika gatavoti putnu būrīši, apzināti dižkoki un organizētas sacensības izzinošās meža takās.

„Savulaik skolas laikā bija jābrauc uz mežu un kopā ar klasesbiedriem brīvprātīgi – piespiedu kārtā mežā jāstāda koki. To bija tik daudz, šķiet, apstādāmā platība bija neizsmeļama! Vēlāk, padomju laikā, pats stājos skolēnu priekšgalā, lai tos vadītu meža stādīšanas darbos. Tās tad bija Meža dienas, ” atceras LVM eksperts K. Riže un ir gandarīts, ka mūsdienās Meža dienas ieguvušas jaunu nozīmi – nevis darba tikuma audzināšanu, bet zināšanu un izpratnes veidošanu par to, kas un kā notiek mežā.

stadisana

Stādīšana lietpratējiem

Ar katru gadu Meža dienu pasākumos piedalās arvien vairāk dalībnieku, pieaug arī vēlme vairot jauno stādiņu skaitu mežā. „Ne visi no iestādītajiem stādiem ieaug. Piemēram, priežu stādiņš, kas lolots un skolots mūsu kokaudzētavās, prasa īpašu rūpību un stādītāja pieredzi. Tas nav tik vienkārši, tāpēc šo darbu uzticam profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem, kas uzņemas atbildību par paveikto darbu. Mums ir svarīgi, lai iestādītais stādiņš lielajā mežā turpinātu augt, tāpēc simboliski ļaujam meža dienu dalībniekam iestādīt pa kādam kociņam, bet meža platību apmežošanu atstājam profesionāļu rokās,” skaidro meža eksperts.

Praktiski darboties

Aktīvākie meža draugi var līdzdarboties meža sakopšanas darbos, kas radušies cilvēku neapzinīgas rīcības rezultātā, kā arī atpūtas vietu labiekārtošanā.

2015. gadā Meža dienu 235 pasākumos piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – vairāk nekā 8 tūkstoši interesentu, paveicot vērienīgus darbus: tika savākti 244 kubikmetri atkritumu, uzstādīti 920 putnu būri un ņemta dalība 118 hektāru meža atjaunošanā.

IMG 3674444

Katru gadu LVM aicina skolas un citus dabas draugus piedalīties gadskārtējās Meža dienās visā Latvijā, kuru ietvaros var pieteikties izzinošās Meža dienu ekskursijās – skolēni iepazīst mežu apsaimniekošanas procesus, tostarp arī piedalās putnu būrīšu izlikšanā vai tīrīšanā tam piemērotajā laikā. 2015./2016. mācību gadā paredzētas 67 izzinošas ekskursijas, no kurām vairāk nekā 30 jau aizvadītas. Informācija par pieteikšanos atvērtajām Meža dienām vēl sekos.

Lasīt vairāk: