10 • 02 • 2015

300 km meža autoceļu darba kārtībā

2014. gadā AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienība „Meža infrastruktūra” uzbūvējusi jaunus un rekonstruējusi jau esošos meža autoceļus gandrīz 300 km garumā, kas pārsniedz plānoto darbu apjomu. 

„Meža infrastruktūra” Ekonomikas daļas vadītājs Matīss Bičevskis norāda: „2014. gadu meža infrastruktūras būvniecības jomā varam vērtēt kā labu – ekspluatācijā nodots par 40 km vairāk ceļu, nekā prognozējām budžetā. Gads parāda, ka būvnieku disciplīna paaugstinās – atsevišķos objektos vēl atlikuši pēdējie darbi, kas tiks pabeigti 2015. gada pirmajā pusē, un ceļi būs pieejami kokmateriālu transportam. 2015. gadu uzsākam ar 100% noslēgtiem ceļu būvniecības līgumiem, kas ar optimismu ļauj lūkoties arī šajā gadā.”

Smilts kartas blivesana nobr.Pk0478 pa labi

Attēlā: nobrauktuves izbūve.

Gada laikā kopumā uzbūvēti 115 jauni meža autoceļi 297 km garumā, no kuriem 177 km ir jaunbūvēti, bet 120 km – rekonstruēti jau esošie ceļi. Visvairāk objektu uzbūvēts Dienvidkurzemē – 57 km. Kopumā meža autoceļu darbus veikuši 38 būvnieki vai būvnieku apvienības, no kurām lielākās pēc uzbūvēto objektu apjoma ir SIA „Rubate”, SIA „Zemgales meliorācija” un SIA „Auto Alianse”.

„Kopējais būvniecības apjoms turpmāk gaidāms stabils – 250 līdz 300 km gadā. Tāpat turpinām ceļu stāvokli uzlabot arī ar seguma atjaunošanas darbiem. Visu šo darbu kopums jau pārskatāmā nākotnē ļaus sasniegt mērķi – ceļu blīvumu 1,5 km/100 ha, turklāt šo ceļu kvalitāte nodrošinās stabilas un nepārtrauktas piegādes kokmateriālu pircējiem,” ar pozitīvu skatu nākotnē raugās Matīss Bičevskis.

Pk 0510 atzara-grants kartas profilesana

Attēlā: Ligzdas ceļš. Ceļa apdares darbi.

Meža autoceļu mērķis ir meža apsaimniekošanas nodrošināšana visā meža augšanas ciklā, tai skaitā nepārtrauktu kokmateriālu piegāžu nodrošināšana. Šī mērķa sasniegšanai katru gadu meža autoceļu tīkls tiek paplašināts un uzlabots. Paplašināšana notiek, no jauna būvējot ceļus, bet uzlabošana, rekonstruējot esošos ceļus vai atjaunojot tiem ceļa segu ar ikdienas uzturēšanas darbiem. LVM struktūrvienības „Meža infrastruktūra” galvenie uzdevumi ir meža autoceļu un tiltu būvniecība, pārraudzība un uzturēšana, meža meliorācijas sistēmu atjaunošana.