01 • 12 • 2014

Stipendiāti dodas izzināt mežu

Studenti, kuri šajā mācību gadā ir ieguvuši LVM stipendijas, novembra beigās devās izzināt mežu mežā. Lai izprastu, kā tiek apsaimniekoti meži Latvijā un iepazītu LVM mežsaimniecību darbu, stipendiāti pavadīja dienu Vidusdaugavas mežsaimniecības mežos. Studentiem bija iespēja atsvaidzināt zināšanas par meža mērinstrumentiem, pašiem tos pielietot darbā, lai gūtu priekšstatu par to, kā notiek mežu un cirsmu vērtēšana. Šajā dienā jaunie meža nozares darboņi bija tie, kuri plānoja, mērīja, skaitīja un diskutēja ar jau pieredzējušajiem LVM darbiniekiem.

stipendiati mera augstumu

Cik gara ir priede?

Kopā ar LVM Vidusdaugavas mežsaimniecības plānotāju Juri Māliņu stipendiāti mērīja, skaitīja un izzināja mežu, lai gūtu priekšstatu par to, kādi ir mežsaimniecības speciālistu galvenie pienākumi mežā. 

stipendiati jaunaudzee ar K Rizi

Tika mērīts, rēķināts un galu galā noteikts vai izcirtums ir atjaunots

Latvijas Universitātes studente Agnese Reķe pēc semināra priecīgi atzīst: „Ļoti patika, ka nodarbībā mācīja „lasīt” mežu (mācīties ieraudzīt pazīmes, ka mežā tikusi veikta kopšana, kā mainījušies augšanas apstākļi u.tml.) – manuprāt, ļoti vērtīga prasme. Kopumā visnozīmīgākais ieguvums noteikti ir dziļāka izpratne par mežiem un to apsaimniekošanu kā tādu – zināšanas, kas noteikti noderēs, ja nākotnē būs iespēja darboties mežu apsaimniekošanas nozarē."

Kopumā LVM stipendijas šajā mācību gadā ir piešķirtas 20 dažādu Latvijas augstskolu studentiem, kuri apgūst mežzinātni, meža ekoloģiju, koksnes izmantošanu, vides komunikāciju un izglītību, meža apsaimniekošanas plānošanu, mežistrādes vadību, meža infrastruktūru, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un loģistikas pārvaldību.

Tiek piešķirtas arī septiņas stipendijas Ogres tehnikuma izcilākajiem audzēkņiem, kuri mācās, lai kļūtu par mežsaimniecības tehniķiem, meža mašīnu operatoriem un meža mašīnu mehāniķiem, kā arī viena veicināšanas stipendija 1. kursa audzēknim, kura tiks izmaksāta mācību gada 2. semestrī.

Lai veicinātu studējošo izaugsmi un izglītošanos meža jomā, AS „Latvijas valsts meži” jau vairākus gadus izsludina stipendiju konkursu, kurā var pieteikties dažādās studiju programmās studējošie Latvijas augstskolu studenti, stipendijas var iegūt arī Ogres Valsts tehnikuma audzēkņi. Stipendijas piešķir ar mērķi: paaugstināt studējošo un audzēkņu motivāciju, attīstīt savas prasmes un iemaņas, piesaistīt speciālistus LVM, paaugstināt studējošo un audzēkņu vēlmi uzlabot savu studiju kvalitāti LVM interesējošās jomās un atbalstīt zinātnes attīstību.