19 • 05 • 2014

AS “Latvijas valsts meži” dividendes valstij sasniedz rekordu – vairāk nekā 54 miljonus eiro

Akcionāru pilnsapulce apstiprinājusi AS „Latvijas valsts meži” 2013. gada pārskatu. Aizvadītajā gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 259,89 milj. eiro, bet pārskata gada peļņa – 60,50 milj. eiro. Saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu 54,44 milj. eiro jeb 90 % no 2013. gada peļņas tiks izmaksāti dividenžu veidā īpašniekam – valstij.

Papildus tam uzņēmums 2013. gadā nodokļos nomaksājis 57 miljonus eiro.

Kopš uzņēmuma dibināšanas maksājumi valstij par valsts kapitāla izmantošanu veido 515,49 miljonus eiro.

Meza cels

Pagājušajā gadā AS „Latvijas valsts meži” turpināja īstenot investīciju programmu, no kurām lielāko daļu veido ieguldījumi meža infrastruktūrā. 2013. gadā ekspluatācijā nodoti 329 km meža autoceļu: 165 km ceļu rekonstruēti un 164 km uzbūvēti no jauna.

AS „Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks: „Patiecoties atjaunotajiem ceļiem, uzņēmums spēja nodrošināt koksnes plūsmu LVM klientiem arī šajā siltajā un slapjajā ziemā. Uzticams meža ceļu tīkls ir viens no būtiskākajiem visas nozares kopējās konkurētspējas rādītājiem, jo tikai tad, ja koksne plānotajā laikā nonāk pārstrādes uzņēmumos, Latvijas kokrūpnieki spēj precīzi izpildīt starptautiskos kontraktus par dēļu, saplākšņa, logu, māju, mēbeļu un citu izstrādājumu piegādi saviem klientiem. Zinātnieki prognozē, ka siltu ziemu nākotnē kļūs arvien vairāk, tāpēc meža ceļu attīstības programma iegūst stratēģisku nozīmi meža nozares konkurētspējas uzturēšanā, kas ir viena no lielākajām uz Rietumu tirgiem orientētā Latvijas eksporta nozare.”

AS „Latvijas valsts meži” realizē ilgtspējīgu valstij piederošo mežu apsaimniekošanu. Ik gadus uzņēmuma apsaimniekotajos mežos pieaug 12 miljoni kubikmetru, savukārt nocirstās koksnes apjoms ir vidēji 6-7 miljoni kubikmetru gadā. Ceturto daļu apsaimniekotās platības uzņēmums apsaimnieko ar galveno mērķi – vides aizsardzība un rekreācija.

 

Informāciju sagatavoja LVM Komunikācijas daļa,

tālr. 67805432