Datums Nosaukums
2019121313.12.2019 Harvesteru kalibrēšanas un kontrolmērījumu vadlīnijas
2019071919.07.2019 Iegūtā apjoma akts
2017121111.12.2017 Iesēdumu un bedru labošana uz meža autoceļiem
2019071919.07.2019 Informatīvais materiāls DIIV nodarbinātajiem
2015041717.04.2015 Instrukcija ciršanas atlieku pievešanas pakalpojumu sniedzējiem par dokumentu elektronisko apriti
2014032121.03.2014 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
2020011313.01.2020 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
2018082121.08.2018 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā
2019010303.01.2019 Instrukcija par „Pārvadājumu pakalpojumu pieņemšanas dokumentu aprite, izmantojot elektronisko parakstu”
2015041717.04.2015 Instrukcija šķeldošanas un šķeldas transportēšanas pakalpojumu sniedzējiem par dokumentu elektronisko apriti
2019041818.04.2019 Jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (word formātā)
2019043030.04.2019 Jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (XLSX formātā)
2016100707.10.2016 Kārtība meža reproduktīvā materiāla nodošanai – pieņemšanai
2016110808.11.2016 Kārtība meža reproduktīvā materiāla pieņemšanai, uzglabāšanai un izsniegšanai stādu pagaidu uzglabāšanas vietās
2014091616.09.2014 Koka atvairbarjeru uzstādīšana uz meža autoceļiem
2016040404.04.2016 Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas noradījumi
2020013131.01.2020 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite
2020032424.03.2020 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (pēc kraujmēra)
2014091616.09.2014 Koksnes autoceļa pamatnes iesēdumu remonts
2020011313.01.2020 Koksnes produktu piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m