Datums Nosaukums
2014091616.09.2014 Caurteku demontāža
2014091616.09.2014 Caurteku ieplūdes un izplūdes gultnes nostiprināšana
2014091616.09.2014 Ceļa zīmju uzstādīšana uz meža autoceļiem
2016071515.07.2016 Cirsmu pirkuma līguma vispārīgie noteikumi elektropārvades līniju attīrīšanai no to trasēs un ārpus trasēm augošiem un apdraudošiem kokiem
2019052020.05.2019 Darba izcenojumu kritēriju maiņas dinamika
2020061616.06.2020 Darba ražīguma tabulas GC KKC 2017-2023
2019052020.05.2019 Darbu izcenojumu kritēriju maiņas dinamika
2019052020.05.2019 Darbu izpildē iesaistītās tehnikas un personāla saraksta grozījumu veidlapa
2014032121.03.2014 Darbu nodošanas pieņemšanas akts
2020050808.05.2020 Defektu aktu sagatavošanas prasības un defektu akta veidne
2014040909.04.2014 Enerģētiskās koksnes darbu nodošanas pieņemšanas akts
2020043030.04.2020 Enerģētiskās koksnes krautuvju izveidošanas un krautnēšanas vadlīnijas
2019040101.04.2019 Enerģētiskās koksnes krautuvju izveidošanas un krautnēšanas vadlīnijas (pielikums - Matrica)
2014040909.04.2014 Enerģētiskās koksnes pievešanas darba uzdevums
2017022222.02.2017 Enerģētisko šķeldu uzglabāšanas standarts
2019022828.02.2019 Forvardera atskaišu WEB ievade
2014032121.03.2014 Forvardera darba laika atskaite
2015100606.10.2015 Forvardera darba laika atskaite enerģētiskai koksnei (ber.m3)
2015101313.10.2015 Forvardera darba laika atskaite enerģētiskās koksnes cirtēs (m3)
2016092222.09.2016 Harvestera darba laika reģistrēšanas norādījumi
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m