Datums Nosaukums
2014032121.03.2014 Norādījumi darba aizsardzībā meža darbos
2015100101.10.2015 Norādījumi koku bojājumu novēršanai
2015022525.02.2015 Pakāpenisko un izlases ciršu mežizstrādes norādījumi
2016052020.05.2016 Pārvadājamo apjomu normas
2022090505.09.2022 Paškontroles akts agrotehniskajā kopšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai
2022113030.11.2022 Paškontroles akts augsnes gatavošanā, veidojot pacilas. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai
2022082424.08.2022 Paškontroles akts jaunaudžu aizsardzībā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai
2020090303.09.2020 Paškontroles akts jaunaudžu kopšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.doc)
2020090303.09.2020 Paškontroles akts jaunaudžu kopšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.xlsx)
2022113030.11.2022 Paškontroles akts mašinizētai meža stādīšanai. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai
2020081313.08.2020 Paškontroles akts meža stādīšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.doc)
2020081313.08.2020 Paškontroles akts meža stādīšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.xlsx)
2018080202.08.2018 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts (.docx)
2017032323.03.2017 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts (.xlsx)
2021051212.05.2021 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts EK
2014042525.04.2014 Paziņojums par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās
2021060707.06.2021 Pieņemšanas - nodošanas akts par ierobežotā/ likvidētā meža ugunsgrēka vietas uzraudzību (akta veidne)
2015100101.10.2015 Pievešanas apstākļu noteikšanas vadlīnijas
2014032121.03.2014 Pievešanas apstākļu noteikšanas vadlīnijas_pielikums
2014091616.09.2014 Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju meža autoceļos ar asfalta segumu
Esam sertificēti

bm sertification

iso