Datums Nosaukums
2016052020.05.2016 Pārvadājamo apjomu normas
2019121212.12.2019 Pārvadājamo kokmateriālu apjomu normas noteiktos attāluma intervālos (RSKS)
2020081313.08.2020 Paškontroles akts agrotehniskajā kopšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.doc)
2020081313.08.2020 Paškontroles akts agrotehniskajā kopšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.xlsx)
2020081313.08.2020 Paškontroles akts augsnes gatavošanā, veidojot pacilas. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.doc)
2020081313.08.2020 Paškontroles akts augsnes gatavošanā, veidojot pacilas. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.xlsx)
2020061515.06.2020 Paškontroles akts jaunaudžu aizsardzībā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.doc)
2020061515.06.2020 Paškontroles akts jaunaudžu aizsardzībā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.xlsx)
2020090303.09.2020 Paškontroles akts jaunaudžu kopšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.doc)
2020090303.09.2020 Paškontroles akts jaunaudžu kopšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.xlsx)
2020081313.08.2020 Paškontroles akts mašinizētai meža stādīšanai. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.doc)
2020081313.08.2020 Paškontroles akts mašinizētai meža stādīšanai. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.xlsx)
2020081313.08.2020 Paškontroles akts meža stādīšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.doc)
2020081313.08.2020 Paškontroles akts meža stādīšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.xlsx)
2018080202.08.2018 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts (.docx)
2017032323.03.2017 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts (.xlsx)
2020042929.04.2020 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts EK
2014042525.04.2014 Paziņojums par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās
2015100101.10.2015 Pievešanas apstākļu noteikšanas vadlīnijas
2014032121.03.2014 Pievešanas apstākļu noteikšanas vadlīnijas_pielikums
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m