Datums Nosaukums
2015101313.10.2015 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015
2018021919.02.2018 Meža meliorācijas sistēmu būvdarbu specifikācijas 2018 (spēkā no 2017.g. 20. decembra)
2018041111.04.2018 Meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (excel formātā)
2018041111.04.2018 Meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija meža stādīšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (word formātā)
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi bojātu koku izlases cirsmās
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi krājas kopšanas cirsmās
2014042525.04.2014 Mežizstrādes norādījumu karšu apzīmējumi
2014032121.03.2014 Mežizstrādes uzdevums
2014031919.03.2014 Minimālo prasību daudzums darba aizsardzībā AS "Latvijas valsts meži" līgumpartneriem, kas veic darbus AS "Latvijas valsts meži" valdījumā esošajos derīgo izrakteņu ieguves objektos
2015111010.11.2015 Mobilās aplikācijas lietotāja instrukcija
2015121414.12.2015 Motorzāģa operatora pārbaudes akts
2014091616.09.2014 Nogāžu izskalojumu likvidēšana
2014091616.09.2014 Nogāžu nostiprinājumu izbūve
2014091616.09.2014 Nomaļu grunts uzauguma noņemšana
2015100101.10.2015 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos
2014032121.03.2014 Norādījumi darba aizsardzībā meža darbos
2015100101.10.2015 Norādījumi koku bojājumu novēršanai
2015022525.02.2015 Pakāpenisko un izlases ciršu mežizstrādes norādījumi
2016052020.05.2016 Pārvadājamo apjomu normas
2018080202.08.2018 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts (.docx)
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m