Datums Nosaukums
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības skudru ligzdu pārvietošanai
2017061313.06.2017 Kvalitātes prasības SNV infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības stigu tīrīšanai
2021072020.07.2021 Kvalitātes prasības tūrisma vietu apsaimniekošanai
2021072020.07.2021 Kvalitātes prasības tūrisma vietu infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības virszemes ūdens noteces vagu izveidei
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušanai meliorācijas grāvjos
2014091616.09.2014 Laukumu attīrīšana no sniega
2020020404.02.2020 Lazdu zāģēšanas vadlīnijas
2019071919.07.2019 Līgumpartnera rīcības kodekss
2022092020.09.2022 Ligumpartnera ricibas kodekss
2017052222.05.2017 LVM enerģētiskās koksnes škeldošanas un transportēšanas uzdevumu izpildes rokasgrāmata
2022081515.08.2022 LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata
2019100202.10.2019 Maksājumi par tehnikas pārvietošanu
2020050808.05.2020 Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi
2017121111.12.2017 Meža autoceļa seguma atjaunošana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu attīrīšana no sniega
2018021919.02.2018 Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2017
2014091616.09.2014 Meža autoceļu kaisīšana ziemā
2014091616.09.2014 Meža autoceļu klātnes pielīdzināšana
Esam sertificēti

bm sertification

iso