Datums Nosaukums
2019070808.07.2019 Kvalitātes prasības stumbru aizsardzībai Priežu jaunaudzēs pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem mizas bojājumiem, lietojot stumbra aizsargspirāli
2019070808.07.2019 Kvalitātes prasības stumbru aizsardzībai Priežu un Ozolu jaunaudzēs pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem mizas bojājumiem, lietojot repelentu TRICO
2020050808.05.2020 Kvalitātes prasības tūrisma vietu apsaimniekošanai
2020051515.05.2020 Kvalitātes prasības tūrisma vietu infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības virszemes ūdens noteces vagu izveidei
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušanai meliorācijas grāvjos
2014091616.09.2014 Laukumu attīrīšana no sniega
2020020404.02.2020 Lazdu zāģēšanas vadlīnijas
2019071919.07.2019 Līgumpartnera rīcības kodekss
2017052222.05.2017 LVM enerģētiskās koksnes škeldošanas un transportēšanas uzdevumu izpildes rokasgrāmata
2020050707.05.2020 LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata
2019100202.10.2019 Maksājumi par tehnikas pārvietošanu
2020050808.05.2020 Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi
2017121111.12.2017 Meža autoceļa seguma atjaunošana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu attīrīšana no sniega
2018021919.02.2018 Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2017
2014091616.09.2014 Meža autoceļu kaisīšana ziemā
2014091616.09.2014 Meža autoceļu klātnes pielīdzināšana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu klātnes planēšana
2014091616.09.2014 Meža autoceļu klātnes profilēšana
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m