Datums Nosaukums
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības latvāņa ierobežošanai, veicot ziedu stublāja nogriešanu
2020081010.08.2020 Kvalitātes prasības mašinizētai meža un plantāciju meža stādīšanas darbu izpildei
2021110808.11.2021 Kvalitātes prasības mašinizētās sēšanas darbu izpildei
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības meliorācijas grāvju attīrīšanai no piesērējuma
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības meliorācijas grāvju attīrīšanai no ūdens plūsmai radītiem lokāliem šķēršļiem
2020050808.05.2020 Kvalitātes prasības meža meliorācijas sistēmu uzraudzībai
2019051717.05.2019 Kvalitātes prasības meža un plantāciju mežaudžu sēšanas, stādīšanas un papildināšanas darbu izpildei
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības mineralizēto joslu ierīkošanai un kopšanai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības nostiprinājumu atjaunošanai meliorācijas grāvjos
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības putnu būru apsaimniekošanai
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības putnu būru izgatavošanai sīkajiem dobumperētāju putniem
2018102525.10.2018 Kvalitātes prasības putnu būru izvietošanai mežaudzēs
2017061313.06.2017 Kvalitātes prasības sabiedrībai nozīmīgu vietu (SNV) apsaimniekošanai
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības skudru ligzdu aizsardzībai
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības skudru ligzdu pārvietošanai
2017061313.06.2017 Kvalitātes prasības SNV infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības stigu tīrīšanai
2021072020.07.2021 Kvalitātes prasības tūrisma vietu apsaimniekošanai
2021072020.07.2021 Kvalitātes prasības tūrisma vietu infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības virszemes ūdens noteces vagu izveidei
Esam sertificēti

bm sertification

iso