Datums Nosaukums
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža autoceļu trasēs pirms būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos un to joslās pirms renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
2014032121.03.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos, un to joslas kailcirtēs un ceļa trasēs
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības krūmu un koku ciršanai meliorācijas grāvjos
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības krūmu un koku izciršanai meža autoceļu joslās un sāngrāvjos
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības latvāņa ierobežošanai, veicot centrālo rozešu izduršanu
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības latvāņa ierobežošanai, veicot ziedu stublāja nogriešanu
2022110303.11.2022 Kvalitātes prasības mašinizētai meža un plantāciju meža stādīšanas darbu izpildei
2022111515.11.2022 Kvalitātes prasības mašinizētās sēšanas darbu izpildei
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības meliorācijas grāvju attīrīšanai no piesērējuma
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības meliorācijas grāvju attīrīšanai no ūdens plūsmai radītiem lokāliem šķēršļiem
2020050808.05.2020 Kvalitātes prasības meža meliorācijas sistēmu uzraudzībai
2022111010.11.2022 Kvalitātes prasības meža un plantāciju mežaudžu sēšanas, stādīšanas un papildināšanas darbu izpildei
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības mineralizēto joslu ierīkošanai un kopšanai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības nostiprinājumu atjaunošanai meliorācijas grāvjos
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības putnu būru apsaimniekošanai
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības putnu būru izgatavošanai sīkajiem dobumperētāju putniem
2018102525.10.2018 Kvalitātes prasības putnu būru izvietošanai mežaudzēs
2017061313.06.2017 Kvalitātes prasības sabiedrībai nozīmīgu vietu (SNV) apsaimniekošanai
2016070101.07.2016 Kvalitātes prasības skudru ligzdu aizsardzībai
Esam sertificēti

bm sertification

iso