Datums Nosaukums
2023080202.08.2023 Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas ciršu izpildei
2020111717.11.2020 Kvalitātes prasības koku stumbru aizsargspirāles noņemšanai
2022060101.06.2022 Kvalitātes prasības koku stumbru aizsargspirāļu uzlikšanai/ papildināšanai
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža autoceļu trasēs pirms būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos un to joslās pirms renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
2014032121.03.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos, un to joslas kailcirtēs un ceļa trasēs
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības krūmu un koku ciršanai meliorācijas grāvjos
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības krūmu un koku izciršanai meža autoceļu joslās un sāngrāvjos
2022122222.12.2022 Kvalitātes prasības Latvāņu ierobežošanai (ķīmiskā ierobežošana – selektīvas iedarbības herbicīdu lietošana)
2022122222.12.2022 Kvalitātes prasības Latvāņu ierobežošanai (mehāniskā ierobežošana - centrālo rozešu izduršana)
2022122222.12.2022 Kvalitātes prasības Latvāņu ierobežošanai (mehāniskā ierobežošana - zaļo sēklu savākšana)
2022122222.12.2022 Kvalitātes prasības Latvāņu ierobežošanai (mehāniskā ierobežošana - ziedkopu nogriešana)
2022110303.11.2022 Kvalitātes prasības mašinizētai meža un plantāciju meža stādīšanas darbu izpildei
2022111515.11.2022 Kvalitātes prasības mašinizētās sēšanas darbu izpildei
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības meliorācijas grāvju attīrīšanai no piesērējuma
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības meliorācijas grāvju attīrīšanai no ūdens plūsmai radītiem lokāliem šķēršļiem
2020050808.05.2020 Kvalitātes prasības meža meliorācijas sistēmu uzraudzībai
2023031010.03.2023 Kvalitātes prasības meža un plantāciju mežaudžu sēšanas, stādīšanas un papildināšanas darbu izpildei
2022122727.12.2022 Kvalitātes prasības mineralizēto joslu kopšanai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības nostiprinājumu atjaunošanai meliorācijas grāvjos
Esam sertificēti
BM certification iso