Datums Nosaukums
2019071919.07.2019 Akts par DIIV p-n pēc darbu pabeigšanas
2019071919.07.2019 Akts par DIIV p-n pirms darbu uzsākšanas
2019071919.07.2019 Iegūtā apjoma akts
2019071919.07.2019 Informatīvais materiāls DIIV nodarbinātajiem
2019071919.07.2019 Līgumpartnera rīcības kodekss
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2019110707.11.2019 Minimālo prasību daudzums darba aizsardzībā AS "Latvijas valsts meži" līgumpartneriem, kas veic darbus AS "Latvijas valsts meži" valdījumā esošajos derīgo izrakteņu ieguves objektos
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2019052828.05.2019 Vides aizsardzības prasības meža darbos
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m