Datums Nosaukums
2017110101.11.2017 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2014031919.03.2014 Minimālo prasību daudzums darba aizsardzībā AS "Latvijas valsts meži" līgumpartneriem, kas veic darbus AS "Latvijas valsts meži" valdījumā esošajos derīgo izrakteņu ieguves objektos
2017010202.01.2017 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2017121818.12.2017 Vides aizsardzības prasības meža darbos
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m