Datums Nosaukums
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2014031919.03.2014 Minimālo prasību daudzums darba aizsardzībā AS "Latvijas valsts meži" līgumpartneriem, kas veic darbus AS "Latvijas valsts meži" valdījumā esošajos derīgo izrakteņu ieguves objektos
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2019052828.05.2019 Vides aizsardzības prasības meža darbos
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m