Datums Nosaukums
2016022222.02.2016 AS LVM līgumpartneru darbu pārtraukšana, konstatējot darba aizsardzības prasību pārkāpumus
2016022222.02.2016 Kontrolētās darba aizsardzības prasības AS LVM līgumpartneriem
2022112929.11.2022 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2019110707.11.2019 Minimālo prasību daudzums darba aizsardzībā AS "Latvijas valsts meži" līgumpartneriem, kas veic darbus AS "Latvijas valsts meži" valdījumā esošajos derīgo izrakteņu ieguves objektos
2015100101.10.2015 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos
2015100101.10.2015 Norādījumi koku bojājumu novēršanai
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2023112121.11.2023 Vides aizsardzības prasības meža darbos
Esam sertificēti
BM certification iso