Datums Nosaukums
2014071515.07.2014 Agrotehniskās kopšanas instrukcija
2016070101.07.2016 Agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akts (excel formātā)
2016070101.07.2016 Agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (word formātā)
2014050707.05.2014 Akta forma par kokmateriālu pieņemšanu glabāšanā
2015030505.03.2015 Akts par izpildīto darbu pieņemšanu
2015101414.10.2015 Akts par kravas kokvedēja izmantošanu citiem darbiem
2014031313.03.2014 Akts par šķeldvedēja sastāva apturēšanu kontrolmērījumu veikšanai
2018011111.01.2018 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības
2018071717.07.2018 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un krautnēšanas kvalitātes pārbaužu procedūra
2016022222.02.2016 AS LVM līgumpartneru darbu pārtraukšana, konstatējot darba aizsardzības prasību pārkāpumus
2014091616.09.2014 Atvašu un zāles pļaušana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos
2014091616.09.2014 Atveramo koka vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Atveramo vārtu uzstādīšana uz meža autoceļiem
2014091616.09.2014 Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju
2014061212.06.2014 Būvuzrauga iknedēļas atskaite
2014091616.09.2014 Caurtekas attīrīšana
2014091616.09.2014 Caurtekas vai tās posma atjaunošana
2014091616.09.2014 Caurteku demontāža
2014091616.09.2014 Caurteku ieplūdes un izplūdes gultnes nostiprināšana
2014091616.09.2014 Ceļa zīmju uzstādīšana uz meža autoceļiem
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m