Cenu aptauja par priedes I šķiras zāģbaļķu 28cm< piegādi 2017. gada II pusgadā pārdošanas programmas IESPĒJAS ietvaros

Pārdošanas priekšmets ir priedes I šķiras zāģbaļķu 28cm<  piegādes 2017. gada II pusgadā 6000 m3 apjomā ar iespējamo apjoma novirzi +/-15%.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 25.septembra pl.10:00.

Cenu aptaujas noteikumi un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai brīvi pieejama pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai par cenu aptauju: tālr. 29332713, e-pasta adrese: piedavajumi@lvm.lv.


Esam sertificēti