Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM MI_2017_135_B Meža meliorācijas sistēmas “Stuburu leja” būvdarbi Zemgales reģionā

Noslēgtais līgums par meža meliorācijas sistēmas “Stuburu leja” būvdarbiem Zemgales reģionā.

Ligums_MMSStuburuLejaBdarbi_MSBuvserviss

27.06.2017
AS LVM AV_2017_199_I Atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017.gadā

Atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017.gadā

Līgums I.Brīdaka

Līgums V.Markova

Līgums SIA VDA UN PARTNERI

Līgums SIA Holzwerke Lubāna

Līgums G.Riepnieks

Līgums ZS Vārpiņas

Līgums IK Raivo Ronimois

27.06.2017
AS LVM MI_2017_192_I Par meža autoceļu “Aivara ceļš”, “Lomu ceļš” un “Pētermuižas ceļš” būvprojektu izstrādi LVM Dienvidlatgales reģionā

1.iepirkuma daļa-Aivara ceļš

2.iepirkuma daļa-Lomu ceļš

3.iepirkuma daļa-Pētermuižas ceļš

1.iepirkuma daļa-Aivara ceļš

2.iepirkuma daļa-Lomu ceļš

3.iepirkuma daļa-Pētermuižas ceļš

26.06.2017
AS LVM MI_2017_193_I Par meža autoceļu “Grīvgals-Romūksti” un “Sekača līnija” būvprojektu izstrādi LVM Ziemeļlatgales reģionā

2.iepirkuma daļa-Sekača līnija

2.iepirkuma daļa-Sekača līnija

26.06.2017
AS LVM MI_2017_208_I Par meža autoceļu būvprojektu izstrādi LVM Latgales reģionā

1.iepirkuma daļa-Riuseņu ceļš_līgums

2.iepirkuma daļa-Grantiņu ceļš_līgums

4.iepirkuma daļa-Kinkausku ceļš_līgums

1.iepirkuma daļa-Riuseņu ceļš_līgums

2.iepirkuma daļa-Grantiņu ceļš_līgums

4.iepirkuma daļa-Kinkausku ceļš_līgums

26.06.2017
AS LVM MI_2017_185_B Vidusdaugavas reģiona klientu centra autotransporta stāvlaukuma un pievedceļa pārbūve

Noslēgtais līgums par Vidusdaugavas reģiona klientu centra autotransporta stāvlaukuma un pievedceļa pārbūvi

Līgums par Vidusdaugavas reģiona klientu centra autotransporta stāvlaukuma un pievedceļa pārbūvi

22.06.2017
AS LVM MI_2017_190_B Meža meliorācijas sistēmas “Tumšupe” būvdarbu veikšana LVM Vidzemes reģionā

Noslēgtais līgums par meža meliorācijas sistēmas "Tumšupe" būvdarbiem

Līgums par meža meliorācijas sistēmas "Tumšupe" būvdarbiem

21.06.2017
AS LVM Z_2017_180_I Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Zemgales reģionā 2017.gadā

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Zemgales reģionā 2017.gadā

VARPET_DEF.AKTI.pdf

PROGRESSIVE_SYSTEMS_DEF.AKTI.pdf

LIGUMS_ROSKOSA.pdf

21.06.2017
AS LVM MI_2017_197_I Meža meliorācijas sistēmu pārbūves būvprojektu izstrāde LVM Austrumvidzemes reģionā

Noslēgtie līgumi par meža meliorācijas sistēmu pārbūves būvprojektu izstrādi

Līgums par MMS Bebrulīcis pārbūves būvprojekta izstrādi

Līgums par MMS Akaviņa pārbūves būvprojekta izstrādi

Līgums par MMS Dudkiņas pārbūves būvprojekta izstrādi

Līgums par MMS Dudkiņas 2 pārbūves būvprojekta izstrādi

21.06.2017
AS LVM MI_2017_181_B Tilta “Ķiezneru tilts” ikdienas uzturēšanas darbu veikšana LVM Rietumvidzemes reģiona Rūjienas meža iecirknī

Noslēgtais līgums par Ķiezneru tilta ikdienas uzturēšanas darbiem

Līgums par Ķiezneru tilta ikdienas uzdurēšanas darbiem

21.06.2017
AS LVM MI_2017_183_I Par meža meliorācijas sistēmas "Ances" pārbūves būvprojekta izstrādi LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Par meža meliorācijas sistēmas “Ances” pārbūves būvprojekta izstrādi LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Ances_Līgums

21.06.2017
AS LVM SS_2017_218_P Stādu izcēlājskavas iegāde Mazsilu kokaudzētavai

Stādu izcēlājskavas iegāde Mazsilu kokaudzētavā

Līgums

20.06.2017
AS LVM MI_2017_217_I Par meža autoceļu "Sumbru pievadceļš", "Vidus ceļa pagarinājums", "Šautuves ceļš" un "Rendas briežu ceļš" būvprojektu izstrādi Kurzemes reģionā

Par meža autoceļu “Sumbru pievadceļš”, “Vidus ceļa pagarinājums”, “Šautuves ceļš” un “Rendas briežu ceļš” būvprojektu izstrādi Kurzemes reģionā

Līgums 2.daļa

Līgums 3.daļa

Līgums 4.daļa

20.06.2017
AS LVM MI_2017_201_I Par meža autoceļu būvprojektu izstrādi LVM Zemgales reģionā

Līgums 1. daļa - Lejiešu ceļš, Daķu ceļš

Līgums 2. daļa - Ezerkroga ceļš, Ķauķu ceļš

Līgums 3.daļa - Žubišķu ceļš, Strautnieku ceļš, Akmenscūcuņu ceļš

20.06.2017
AS LVM MS MK_2017_71_Ak Repelentu un koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2017. gadā

Līgums ar SIA "4C" par koku stumbru aizsargspirāļu piegādi (5.iepirkuma daļa)

Līgums ar UAB "GRADERLITAS" par repelenta "Cervacol Extra" piegādi (2.iepirkuma daļa)

19.06.2017
AS LVM MI_2017_208_I Par meža autoceļu būvprojektu izstrādi LVM Latgales reģionā

3.daļa -Vienača ceļš līgums

19.06.2017
AS LVM MI_2017_211_I Par meža autoceļu "Dišupu ceļš", "Ķempju ceļš" un "Mētrāju ceļš" būvprojektu izstrādi

Par meža autoceļu “Dišupu ceļš”, “Ķempju ceļš” un “Mētrāju ceļš” būvprojektu izstrādi

Līgums 1.daļa Dišupu ceļš

Līgums 2.daļa Ķempju ceļš

Līgums 3.daļa Mētrāju ceļš

16.06.2017
AS LVM MI_2017_196_I Par meža autoceļu būvprojektu izstrādi LVM Zemgales reģionā

1.daļa līgums (Cērkstes, Viduļu, Broku ceļš)

2.daļa līgums ( Jurģupes ceļš un Mežsardziņu ceļš)

3.daļa līgums (Priežu ceļa atzars, Cerību torņa ceļa-Lejupceļa savienojums, Bultu ceļš, Kaķu kalna ceļš)

15.06.2017
AS LVM MI_2017_193_I Par meža autoceļu “Grīvgals-Romūksti” un “Sekača līnija” būvprojektu izstrādi LVM Ziemeļlatgales reģionā

1.daļa līgums Grīvgals-Romūksti

15.06.2017
AS LVM MI_2017_157_I Par meža autoceļu “Pērles sila ceļš”, “Klajā purva ceļš 2.posms” un “Paegļu ezera ceļš” būvprojektu izstrādi

Noslēgtie līgumi par MAC "Pērles sila ceļš", "Klajā purva ceļš 2.posms" un "Paegļu ezera ceļš" projektēšanu

Līgumi par MAC "Pērles sila ceļš" projektēšanu

līgumi par MAC "Klajā purva ceļš 2.posms" un "Paegļu ezera ceļš" projektēšanu

15.06.2017
Esam sertificēti