Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM MI_2017_303_I Par būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu meža autoceļu būvdarbiem Vidzemes reģionā

Iepirkuma rezultātā noslēgtie līgumi.

Bebru ceļš

Kangarkalna ceļš

Eglāju ceļš

18.08.2017
AS LVM RV_2017_307_I Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā

Noslēgti līgumi ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "AM Melio" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Cada Vez" par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā.

Līgums ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM Melio"

Līgums ar ierobežotu atbildību "Cada Vez"

18.08.2017
AS LVM VD_2017_298_I Atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumi Vidusdaugavas reģiona Ogres, Kokneses un Ērberģes iecirknī 2017.gadā

Atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumi Vidusdaugavas reģiona Kokneses un Ērberģes iecirknī 2017.gadā

LĪGUMS

17.08.2017
AS LVM KV_2017_173_Ak AS “Latvijas valsts meži” darbinieku veselības apdrošināšana

Līgums

17.08.2017
AS LVM MI_2017_301_I Par meža autoceļu būvprojektu izstrādi Kurzemes reģionā

1.iepirkuma daļa - MMS "Menģele" būvprojekta izstrāde

2.iepirkuma daļa - MMS "Krātiņu stiga" būvprojekta izstrāde

1.iepirkuma daļa_Menģele

2.iepirkuma daļa_Krātiņu stiga

17.08.2017
AS LVM MI_2017_276_I Par būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu meža autoceļu būvdarbiem Kurzemes reģionā

1.iepirkuma daļa - MAC "Jozupa dambis" būvuzraudzība

2.iepirkuma daļa - MAC "Izgāztuves ceļš" būvuzraudzība

3.iepirkuma daļa - MAC "Krogsētas meža ceļš", "Stigas līnija", "Valgales ceļš" būvuzraudzība

4.iepirkuma daļa - MAC "Zvirbuļu ceļš" būvuzraudzība

1.iepirkuma daļa_Jozupa dambis

2.iepirkuma daļa_Izgāztuves ceļš

3.iepirkuma daļa_Krogsētas meža ceļš_Stigas līnija_Valgales ceļš

4.iepirkuma daļa_Zvirbuļu ceļš

16.08.2017
AS LVM ZK_2017_283_I Apauguma novākšanas darbi 2017. gadā

Apauguma novākšanas darbi 2017. gadā

Lvli_lgums_15.08.2017.pdf

16.08.2017
AS LVM MI_2017_232_B Meža autoceļa “Mednieku trases pievadceļš” būve LVM Rietumvidzemes reģionā

Noslēgts līgums par meža autoceļa "Mednieku trases pievadceļš" būvi.

Līgums, Mednieku trases pievadceļš

16.08.2017
AS LVM MI_2017_265_I Par meža autoceļu būvprojektu izstrādi LVM Austrumvidzemes reģionā

1.daļa līgums

2.daļa līgums

3.daļa līgums

15.08.2017
AS LVM MI_2017_291_I Par meža autoceļu "Virteku ceļš", "Bebrupītes ceļš", "Krūkļu ceļš", "Putnu ceļš" būvprojektu izstrādi Kurzemes reģionā

1.iepirkuma daļa - Virteku ceļš

2.iepirkuma daļa - Bebrupītes ceļš

3.iepirkuma daļa - Krūkļu ceļš

4.iepirkuma daļa - Putnu ceļš

1.iepirkuma daļa_Virteku ceļš

2.iepirkuma daļa_Bebrupītes ceļš

3.iepirkuma daļa_Krūkļu ceļš

4.iepirkuma daļa_Putnu ceļš

15.08.2017
AS LVM MI_2017_308_I Par meža autoceļu būvprojektu izstrādi LVM Austrumvidzemes reģionā

Noslēgtais līgums par MAC "Melleņu ceļš" un "Brūkleņu ceļš" projektēšanu

Noslēgtais līgums par MAC "Melleņu ceļš" un "Brūkleņu ceļš" projektēšanu

14.08.2017
AS LVM MI_2017_281_B Liela diametra caurtekas “Kneršas caurteka” ikdienas uzturēšanas darbu veikšana LVM Austrumvidzemes reģiona Pededzes meža iecirknī

Noslēgtais līgums par liela diametra caurtekas “Kneršas caurteka” ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu

Noslēgtais līgums par liela diametra caurtekas “Kneršas caurteka” ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu

14.08.2017
AS LVM MI_2017_231_B Meža autoceļa “Lotkina ceļš” būve LVM Rietumvidzemes reģionā

Noslēgtais līgums par MAC "Lotkina ceļš" būvdarbiem

Noslēgtais līgums par MAC "Lotkina ceļš" būvdarbiem

09.08.2017
AS LVM MI_2017_271_B Meža autoceļa "Liepu dambis" būve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Meža autoceļa "Liepu dambis" būve

Liepu dambis_Līgums

09.08.2017
AS LVM MI_2017_290_B Meža infrastruktūras objekta "Pērses tilts" atjaunošana

Līgums par Pērses tilta atjaunošanas būvdarbiem

Līgums

09.08.2017
AS LVM MS RP_2017_204_Sp Mežizstrādes un kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana AS “PATA Saldus” ilgtermiņa mežizstrādes līgumu teritorijās

Noslēgtā līguma teksts.

Ligums_5-5.9_00fs_200_17_47_25.07.2017.pdf

08.08.2017
AS LVM MI_2017_296_B Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa "Orbupes ceļš" ierīkošana un uzturēšana

Līgums

Līgums

07.08.2017
AS LVM KV_2017_235_P SAN komutatoru piegāde

SAN komutatoru piegāde

Līgums

04.08.2017
AS LVM MS RP_2017_210_Ak Šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2017.-2018.gadā

Līgums ar SIA "Greenline agency" par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu

SIA Greenline agency

03.08.2017
AS LVM ZDZ_2017_254_I Projektēšanas darbi: derīgo izrakteņu ieguves projektu izstrāde (Apšēni, Lorupe III meža iecirknis un Untiņi), projekta grozījumu izstrāde (Sikāti) un rekultivācijas meta izstrāde (Ēkaji)

DIIP_SIA_Ligums_1dala_Apseni_projektesana.pdf

DIIP_SIA_Ligums_2dala_Lorupe_projektesana.pdf

DIIP_SIA_Ligums_3dala_Untini_projektesana_copy.pdf

DIIP_SIA_Ligums_4dala_Ekaji_projektesana.pdf

03.08.2017
Esam sertificēti