Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM VD_2017_34_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Vidusdaugavas reģiona Kokneses un Vecumnieku iecirknī

1.iepirkuma daļā noslēgtie līgumi ar SIA ''Uceni''

2.iepirkuma daļā noslēgtie līgumi ar SIA ''Ģenerāluzņēmējs''

Līgums_MMS uzturēšanas darbi

Līgums_mežizstrāde MMS

Līgums_MMS uzturēšanas darbi_Uceni

Līgums_mežizstrāde MMS_Uceni

27.02.2017
AS LVM RV_2017_46_I Koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana meliorācijas grāvjos Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā

Līgums ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eco Baltia vide" par koku, krūmu atvašu un zāles pļaušanu meliorācijas grāvjos Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā 2., 4., 5. un 6. iepirkuma daļā.

Līgums ar SIA "Eco Baltia vide"

24.02.2017
AS LVM AV_2017_39_I Apauguma novākšana Austrumvidzemes reģionā 2017.gadā

Apauguma novākšana Austrumvidzmes reģionā 2017.gadā

Līgums_A_Liepa

24.02.2017
AS LVM AV_2017_39_I Apauguma novākšana Austrumvidzemes reģionā 2017.gadā

Apauguma novākšana Austrumvidzemes reģionā 2017.gadā

Līgums_ M.Auniņš

23.02.2017
AS LVM AV_2017_54_I Putnu būru izgatavošanas, izvietošanas un tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017.gadā

Putnu būru izgatavošanas, izvietošanas un tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017.gadā

Līgums_SIA MV Līvas

23.02.2017
AS LVM RV_2017_46_I Koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana meliorācijas grāvjos Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā

Noslēgts līgums ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību "N.G.Ozoliņas" par koku, krūmu atvašu un zāles pļaušanu meliorācijas grāvjos Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā 1. un 3. iepirkuma daļā.

Līgums ar SIA "N.G.Ozoliņas"

23.02.2017
AS LVM RV_2017_66_I Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā

Līgums ar Juriju Durundu par atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšanu iepirkuma daļā 22425-17-1.

Līgums ar Juriju Durundu

22.02.2017
AS LVM MI_2017_23_B “Tilta pār Glāžupi (Zemzaru tilta) atjaunošana Vidzemes reģionā”

Noslēgtais līgums par tilta pār Glāžupi (Zemzaru tilts) atjaunošanas būvdarbiem

Līgums par tilta pār Glāžupi (Zemzaru tilts) atjaunošanas būvdarbiem

22.02.2017
AS LVM VD_2017_15_I Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2017.gadā

Ar SIA ''RS Empire'' 5.iepirkuma daļā noslēgtais līgums

Līgums_5.daļa

22.02.2017
AS LVM NĪ_2016_596_I AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana (2017. gada I pusgads)

Iepirkumu līgumi

Iepirkumu daļas Nr.1 līgums

Iepirkumu daļas Nr.3 līgums

Iepirkumu daļas Nr.4 līgums

Iepirkumu daļas Nr.8 līgums

Iepirkumu daļas Nr.2 līgums

Iepirkumu daļas Nr.6 līgums

Iepirkumu daļas Nr.7 līgums

Iepirkumu daļas Nr.5 līgums

21.02.2017
AS LVM DK_2017_41_I Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2017.gadā

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2017.gadā

Līgums_SIA AKKOR

Līgums_SIA TILTI K

Līgums_SIA Kesto

21.02.2017
AS LVM AV_2017_31_I Augošu koku atzarošana Austrumvidzemes reģiona Melnupes un Mālupes iecirknī 2017.gadā

Augošu koku atzarošana Austrumvidzemes reģiona Melnupes un Mālupes iecirknī 2017.gadā

Līgums_atzarošana _D_Goldbergs

20.02.2017
AS LVM RV_2016_384_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģionā 2016.gadā

Noslēgta vienošanās ar SIA "Pro Machinery" pie 05.08.2016. līguma Nr. 5-5.4_0022_220_16_49_5 par līguma izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2017.gada 06.martam.

Vienošanās ar SIA "Pro Machinery"

15.02.2017
AS LVM ZL_2017_28_I Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2017.gadā

Līgums ar SIA ,,LAUKU APGĀDE".

File_00206B7DF31F170215105553_laukuapgade.pdf

15.02.2017
AS LVM AV_2017_22_I Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017.gadā

Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017.gadā

Līgums Silards Zigats

15.02.2017
AS LVM ZL_2017_28_I Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2017.gadā

Līgums ar SIA ,,KAUGURI 99".

File_00206B7DF31F170214135317_siakauguri99.pdf

14.02.2017
AS LVM_RV_2017_16_I Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā

Līgums ar Uldi Knāķi par atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšanu Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā iepirkuma daļā Nr.22428-17-01.

Līgums ar Uldi Knāķi

13.02.2017
AS LVM MI_2017_27_I Par meža meliorācijas sistēmas "Īvandes" pārbūves būvprojekta izstrādi LVM Dienvidkurzemes reģionā

Par meža meliorācijas sistēmas “Īvandes” pārbūves būvprojekta izstrādi LVM Dienvidkurzemes reģionā

Īvandes_Līgums

09.02.2017
AS LVM RV_2017_16_I Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā

Līgums ar Signe Perševicu par atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšanu Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā 22423-17-01 iepirkuma daļā.

Līgums ar Signi Perševicu

08.02.2017
AS LVM VD_2017_15_I Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2017.gadā

Ar SIA BLATTS noslēgtais līgums

Ar SIA ''RS Empire'' noslēgtais līgums

Līgums_BLATTTS

Līgums_RS Empire

07.02.2017
Esam sertificēti