Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM MI_2017_70_I Par meža autoceļu "Stende-Līču ceļš", "Žurniku ceļš", "Pļavsargu ceļš", "Vidusceļš" pārbūves būvprojektu izstrādi LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Par meža autoceļu “Stende-Līču ceļš”, “Žurniku ceļš”, “Pļavsargu ceļš”, “Vidusceļš” pārbūves būvprojektu izstrādi LVM Ziemeļkurzemes reģionā

1.iepirkuma daļa_Stende-Līču ceļš_Līgums

2.iepirkuma daļa_Žurniku ceļš_Līgums

3.iepirkuma daļa_Pļavsargu ceļš_Vidusceļš_Līgums

20.03.2017
AS LVM SP_2017_61_P Datorsomu ar plecu uzkabi piegāde

Datorsomu ar plecu uzkabi piegāde

Iepirkuma līgums

20.03.2017
AS LVM DL_2017_32_B Sabiedrībai nozīmīgu vietu labiekārtošanas/uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Aknīstes un Krāslavas iecirkņos 2017.gadā

Sabiedrībai nozīmīgu vietu labiekārtošanas/uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Aknīstes un Krāslavas iecirkņos 2017.gadā.

ELBRA_SIA_UL.pdf

Malix_SIA_UL.pdf

20.03.2017
AS LVM NĪ_2016_588_I “AS “Latvijas valsts meži” iegādājamo īpašumu meža zemju atbilstības izvērtēšana”

Noslēgtie iepirkuma līgumi

Iepirkuma daļas Nr.1 līgums

Iepirkuma daļas Nr.2 līgums

20.03.2017
AS LVM NĪ_2017_42_I “AS “Latvijas valsts meži” iegādājamo īpašumu meža zemju atbilstības izvērtēšana Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales reģionos”

Noslēgtais iepirkuma līgums

Iepirkuma līgums

20.03.2017
AS LVM ZL_2017_11_I Putnu būru izvietošanas un tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2017.gadā

Putnu būru izvietošanas un tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2017.gadā

Līgums

17.03.2017
AS LVM ZL_2017_11_I Putnu būru izvietošanas un tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2017.gadā

Putnu būru izvietošanas un tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģinā 2017.gadā

Līgums ar ZS "STĀRĶI"

Līgums ar ZS "OZOLIŅI"

16.03.2017
AS LVM MI_2017_59_B Meža autoceļa "Maitiķu ceļš" remontdarbi

Līgums

Līgums

16.03.2017
AS LVM MI_2017_81_B Meža meliorācijas sistēmas "Sviriņu grāvji" pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Meža meliorācijas sistēmas “Sviriņu grāvji” pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Sviriņu grāvji_Līgums

15.03.2017
AS LVM MI_2017_36_B Meža autoceļa “Popes kokaudzētavas pievedceļš” būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Meža autoceļa “Popes kokaudzētavas pievedceļš” būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Popes kokaudzētavas pievedceļš_Līgums

15.03.2017
AS LVM MI_2017_40_B Meža autoceļu “Oleri – Spiģu grava” un “Lapaiņu ceļš” remontdarbi LVM Rietumvidzemes reģionā

Līgumi par meža autoceļu "Oleri - Spiģu grava" un "Lapaiņu ceļš" remontdarbiem.

Līgums 1.daļa MAC "Oleri - Spiģu grava"

Līgums 2.daļa "Lapaiņu ceļš"

15.03.2017
AS LVM MI_2017_18_B Par meža autoceļa “Vēra ceļš” būvdarbiem Zemgales reģionā

Noslēgtais līgums par meža autoceļa “Vēra ceļš” būvdarbiem Zemgales reģionā.

Ligums_VeraCelsBuvdarbi_MC

14.03.2017
AS LVM MI_2017_69_I Par meža autoceļu “Cirmas ceļš”, “Ziemas ceļš” un “Panāru ceļa atzars” būvprojektu izstrādi Latgales reģionā

MAC Cirmas ceļš projektēšana

MAC Ziemas ceļš projektēšana

MAC Panāru ceļa atzars

14.03.2017
AS LVM SS_2017_68_P Aizsargcimdu iegāde 2017.gadā

Aizsargcimdu iegāde 2017. gadā

Līgums

13.03.2017
AS LVM RM_2017_83_I. Spēļu laukumu aprīkojumu uzlabošanas un atjaunošanas darbi Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē

Spēļu laukumu aprīkojumu uzlabošanas un atjaunošanas darbi Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē

Iepirkuma līgums

13.03.2017
AS LVM RM_2017_73_P “Kokapstrādes iekārtu iegāde AS "Latvijas valsts meži" vajadzībām”

Kokapstrādes iekārtu piegāde un uzstādīšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Iepirkuma līgums

10.03.2017
AS LVM SP_2017_74_P Polipropilēna maisu piegāde

Polipropilēna maisu piegāde

Iepirkuma līgums

09.03.2017
AS LVM MI_2017_29_B Meža autoceļa “Krievbūdu stiga” pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Meža autoceļa “Krievbūdu stiga” pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Krievbūdu stiga_Līgums

09.03.2017
AS LVM KV_2017_58_I Lokālā datortīkla paplašināšana un apkope

Lokālā datortīkla palašināšana un apkope

Iepirkuma līgums

08.03.2017
AS LVM MI_2017_45_I Par meža meliorācijas sistēmas "Sarkanvalks" pārbūves būvprojekta izstrādi LVM Dienvidkurzemes reģionā

Par meža meliorācijas sistēmas “Sarkanvalks” pārbūves būvprojekta izstrādi LVM Dienvidkurzemes reģionā

Sarkanvalks_Līgums

08.03.2017
Esam sertificēti