Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM MI_2017_395_Mi Tiltu un caurteku ikdienas uzturēšanas darbi LVM Vidzemes reģionā

Tiltu un caurteku ikdienas uzturēšanas darbi LVM Vidzemes reģionā

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

16.10.2017
AS LVM MI_2017_340_B Meža autoceļa "Ķūderu ceļš" būvdarbi

Līgums

Līgums, Ķūderu ceļš

13.10.2017
AS LVM AV_2017_357_I Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Melnupes, Mālupes, Lejasciema un Pededzes iecirknī 2017.gadā

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Melnupes, Mālupes, Lejasciema un Pededzes iecirknī 2017.gadā

Līgums V.Ludvigs

13.10.2017
AS LVM MI_2017_318_B Meža autoceļa “Vīgantu ceļš” būve LVM Austrumvidzemes reģionā

MAC "Vīgantu ceļš" būve

Vīgantu ceļš_Līgums

13.10.2017
AS LVM MI_2017_388_B Meža autoceļa “Enkura ceļš 1” remontdarbi LVM Ziemeļkurzemes reģionā

MAC "Enkura ceļš 1" remontdarbi

Enkura ceļš 1_Ligums

12.10.2017
AS LVM MI_2017_375_I Par meža meliorācijas sistēmu "Lubānas masīvs-1" un "Lubānas masīvs-2" pārbūves būvprojektu izstrādi LVM Ziemeļlatgales reģionā

Līgums 1.iepirkuma daļa- MMS Lubānas masīvs-1

11.10.2017
AS LVM MI_2017_377_B Par meža autoceļa “Struņķu ceļš” remontdarbiem LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Par meža autoceļa “Struņķu ceļš” remontdarbiem LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Līgums

11.10.2017
AS LVM RM_2017_381_I Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana objekta “Tērvetes ūdenskrātuves atpūtas un laivu bāze” I kārtas būvdarbos

Līgums

Līgums

06.10.2017
AS LVM ZL_2017_238_Ak Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2017. - 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Vispārīgā vienošanās par iespējamo meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu 2017. - 2021.gadā.

 

Vispārīgā vienošanās

Vispārīgās vienošanās dalībnieku sarakts

Vispārīgās vienošanās 2.pielikums

05.10.2017
AS LVM MI_2017_372_I Meža autoceļu būvprojektu izstrāde Rietumvidzemes reģionā

Noslēgtie līgumi.

Noslēgtie līgumi

05.10.2017
AS LVM ZDZ_2017_282_Ak Ģeoliģiskās izpētes darbi (objekti: "Jaunpriedītes", "Garais purvs" un "Skudru purvs")

Geolite_SIA_LIGUMS__Geologija_2017_Jaunpriedites.pdf

GeoConsultants_SIA_LIGUMS_Geologija_2017_Garais_purvs.pdf

Geolite_SIA_LIGUMS__Geologija_2017_Skudru_purvs.pdf

05.10.2017
AS LVM ZDZ_2017_350_I Zemes, kuras izmantošanas mērķis ir derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve, nomas maksas tirgus novērtējuma pakalpojuma sniegšana

Latio_SIA_LIGUMS_1dala_TirgusVertejums.pdf

VCG_Ekspertu_grupa_SIA_LIGUMS_2dala_TirgusVertejums.pdf

Latio_SIA_LIGUMS_3dala_TirgusVertejums.pdf

Latio_SIA_LIGUMS_4dala_TirgusVertejums.pdf

VCG_Ekspertu_grupa_SIA_LIGUMS_5dala_TirgusVertejums.pdf

Latio_SIA_LIGUMS_6dala_TirgusVertejums.pdf

Latio_SIA_LIGUMS_7dala_TirgusVertejums.pdf

04.10.2017
AS LVM ZK_2017_236_Ak Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Vispārīgā vienošanās par iespējamo meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu 2017. - 2021.gadā.

Vispariga_vienosanas_20.09.docx

03.10.2017
AS LVM MI_2017_379_I Meža autoceļu būvprojektu izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā

Meža autoceļu būvprojektu izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā

1.daļa Līgums Braņču ceļš

2.daļa Līgums Vaidara ceļš

03.10.2017
AS LVM NĪP_2017_275_Ak AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana

AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana

UL 1.daļa

UL 2. daļa

UL 3.daļa

UL 4.daļa

UL 5.daļa

UL 6.daļa

UL 7.daļa

UL 8.daļa

02.10.2017
AS LVM SP_2017_380_P „Tipogrāfijas papīra piegāde AS „Latvijas valsts meži””

Tipogrāfijas papīra piegāde AS „Latvijas valsts meži” saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Iepirkuma līgums_380_P

02.10.2017
AS LVM RV_2017_307_I Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā

Noslēgta vienošanās ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Cada Vez" pie 17.08.2017.līguma Nr.5-5.8_00nq_220_17_852 par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu dokumentu sagatavošanu Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2017.gada 31.oktobrim.

Vienošanās ar SIA "Cada Vez"

29.09.2017
AS LVM DK_2017_378_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidkurzemes reģiona Alsungas un Remtes iecirknī 2017.gadā

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidkurzemes reģiona Alsungas iecirknī 2017.gadā.

LĪGUMS_SIA JS BŪVE

29.09.2017
AS LVM AV_2017_235_Ak Meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorāciju sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Noslēgta vispārīgā vienošanās par iespējamiem meža atjaunošanas, kopšanas, aizsardzības un meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumiem 2017.-2021.gadā ar Ivo Rudzītis, IK MEKOMS, IK Raivo Ronimois, Jānis Jemsts, Mārcis Auniņš, Mārtiņš Iesalnieks, Mārtiņš Kalniņš, SIA AIM Grupa, SIA Akka Rent, SIA Columba, SIA Dabas projekti, SIA EA Skogsservice, SIA ForAir, SIA Hagberg, SIA Holzwerke Lubāna, SIA Krūmijs, SIA Liedes meži, SIA Meža pūce, SIA New Forest, SIA Print Promotion, SIA Revor, SIA Saules mežs W, SIA Spožums Pluss, SIA VDA un Partneri, Valērijs Smirnovs.

 

Vispārīgā vienošanās

Vienošanās dalībnieku saraksts

28.09.2017
AS LVM KV_2017_348_I Teritorijas novērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības nozīmes biotopu kritērijiem

Līgums

Līgums

26.09.2017
Esam sertificēti