Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM SP_2018_47_P "Pretlietus jaku un bikšu piegāde"

 • Pretlietus bikšu un jaku piegāde AS „Latvijas valsts meži” saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 2).
 • Iepirkuma līgums

  20.02.2018
  AS LVM MI_2017_488_B Meža meliorācijas sistēmas “Kīvmežs” pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā

  Meža meliorācijas sistēmas "Kīvmežs" pārbūves līgums un trašu atrīvošanas līgums

  MMS "Kīvmežs" pārbūves līgums

  MMS "Kīvmežs" mežistrādes līgums

  20.02.2018
  AS LVM SS_2018_5_Ak Sašķidrinātās naftas gāzes iegāde Strenču, Mazsilu un Podiņu kokaudzētavās 2018.gadā

  Sašķidrinātās naftas gāzes iegāde Strenču, Mazsilu un Podiņu KA 2018. gadā

  Līgums

  19.02.2018
  AS LVM MI_2018_2_B Meža meliorācijas sistēmas “Gaiļvalks” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

  Meža meliorācijas sistēmas "Gaiļvalks" pārbūves līgums un mežistrādes līgums.

  MMS Gaiļvalks_pārbūves līgums

  MMS Gaiļvalks_mežistrādes līgums

  16.02.2018
  AS LVM VD_2018_28_I Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā

  Iepirkuma līgums par meža reproduktīvā nateriāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšanu

   

  Līgums

  16.02.2018
  AS LVM KV_2017_389_Ak Datorsistēmu apkalpošanas pakalpojumi

  Iepirkuma līgums par datorsistēmu apkalpošanas pakalpojumiem

  Līgums

  15.02.2018
  AS LVM RV_2018_17_I Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2018.-2020.gadā

  Noslēgti līgumi ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "CARACOLES", sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Laba Vide" un Aini Dukuru par meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšanu Rietumvidzemes reģionā 20108.-2020.gadā.

  Līgums ar SIA "Laba Vide"

  Līguma ar SIA "Laba Vide" pielikums

  Līgums ar SIA "CARACOLES"

  Līguma ar SIA "CARACOLES" pielikums

  Līgums ar Aini Dukuru

  Līguma ar Aini Dukuru pielikums

  15.02.2018
  AS LVM MS MK_2017_361_Ak Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022.gadā

  Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022.gadā

  PrintPromotion_ligums_13.02.pdf

  15.02.2018
  AS LVM KV_2017_390_Ak Personāla vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana

  Iepirkuma līgums par personāla vadības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu

  Līgums

  14.02.2018
  AS LVM KV_2017_221_Ak AS "Latvijas valsts meži" korporatīvā tīkla attīstība un uzturēšana

  Iepirkuma līgums par korporatīvā tīkla attīstīšanu un uzturēšanu

  Līgums

  14.02.2018
  AS LVM SS_2017_489_Ak Polietilēna maisi stādmateriāla iepakošanai 2018.gada sezonā

  Polietilēna maisi stādmateriāla iepakošanai 2018. gada sezonā

  Līgums

  13.02.2018
  AS LVM RV_2018_7_I Bioloģisko pasākumu - putnu būru izvietošanas un tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā

  Līgumi par putnu būru tīrīšanu un izvietošanu Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā ar SIA "Laba Vide" un SIA "MV Līvas".

  Līgums ar SIA "Laba Vide"

  Līgums SIA "MV Līvas"

  12.02.2018
  AS LVM DK_2018_14_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidkurzemes reģiona Krīvukalna un Zvārdes iecirknī 2018. gadā

  Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidkurzemes reģiona Krīvukalna un Zvārdes iecirknī 2018. gadā.

  Līgums_SIA Latlina

  Līgums_SIA MS-Būvserviss

  Līgums_ZS VORMSĀTE

  07.02.2018
  AS LVM SP_2018_30_P „Lāzeru augstummēru piegāde”

  Lāzeru augstummēru piegāde

  Līgums_30_P

  05.02.2018
  AS LVM SS_2018_38_P Mitrumizturīgi kartona maisi stādmateriāla iepakošanai

  Mitrumizturīgi kartona maisi stādmateriāla iepakošanai

  Līgums

  02.02.2018
  AS LVM ZL_2017_476_I Krūmu un koku izciršana grāvjos, nogāzēs un meža autoceļu joslās; koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

  Līgums ar SIA ,,BLATTS".

  File_00206B69F39A180131114135_siablatts.pdf

  31.01.2018
  AS LVM MI_2017_497_I Meža autoceļu Fjodorki-Andrejevka, Locīšu ceļš, Hercoga ceļš un Dominieku ceļš būvprojektu izstrāde Latgales reģionā

  1.daļa Fjodorki-Andrejevka līgums

  2.daļa Locīšu ceļš līgums

  3.daļa Hercoga ceļš līgums

  4.daļa Dominieku ceļš

  31.01.2018
  AS LVM SS_2018_21_B Siltumnīcas Nr.9 (25m x 100m) renovācija Mazsilu kokaudzētavā

  Siltumnīcas Nr. 9 (25m x 100m) renovācija Mazsilu KA

  Līgums

  30.01.2018
  AS LVM DK_2017_477_I Augošu koku atzarošanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2018. gadā

  Augošu koku atzarošanas pakalpojumu sniegšana Dienvidkurzemes reģionā 2018. gadā.

  Līgums ar SIA "ForAir"

  Līgums ar SIA "MEŽSAIMNIEKS RD"

  Līgums ar SIA "REVOR"

  Līgums ar SIA "SJ DOMINUS"

  26.01.2018
  AS LVM Z_2017_385_I Nesankcionēti novietotu atkritumu savākšana mežā Zemgales reģionā 2017./2018.gadā

  Nesankcionēti novietotu atkritumu savākšana mežā Engures, Kandavas iecirknī 2017./2018.gadā

  ATKRITUMI_JANVARI.pdf

  26.01.2018
  Esam sertificēti