Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2017081616.08.2017
Jauns
Teritorijas novērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības nozīmes biotopu kritērijiem Id: AS LVM KV_2017_348_I
Latvija
Izsludināts
2017081414.08.2017
Jauns
Atjaunoto meža platību aizsardzības un jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2017.gadā Id: AS LVM VD_2017_346_I
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2017081414.08.2017 Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi LVM Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_345_Mi
Rietumvidzeme (MS)
Izsludināts
2017081111.08.2017 Par komplekso meža autoceļa “Cirstu ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Vienuzis” būvdarbu veikšanu Id: AS LVM MI_2017_338_Ak
Rietumvidzeme (MS)
Izsludināts
2017081111.08.2017 Meža autoceļa “Nobrauktuve 393.kv.” būve LVM Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_319_B
Austrumvidzeme (MS)
Izsludināts
2017081111.08.2017 Tilta “Dziļatvaru tilts” ikdienas uzturēšanas darbu veikšana LVM Vidusdaugavas reģiona Kokneses meža iecirknī Id: AS LVM MI_2017_344_B
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2017080909.08.2017 Atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana Austrumvidzemes reģionā 2017.gadā Id: AS LVM AV_2017_339_I
Austrumvidzeme (MS)
Izsludināts
2017080909.08.2017 Apaļkoku pirmapstrādes angāra izbūve Id: AS LVM RM_2017_331_Ak
Zemgale
Izsludināts
2017080909.08.2017 "AS "Latvijas valsts meži" drukas risinājuma uzturēšana" Id: AS LVM KV_2017_336_I
Rīga
Izsludināts
2017080909.08.2017 "Papildus cieto disku diskdziņu piegāde" Id: AS LVM KV_2017_341_P
Rīga
Izsludināts
2017080909.08.2017 Meža autoceļa "Ķūderu ceļš" būvdarbi Id: AS LVM MI_2017_340_B
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2017080808.08.2017 Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa “Škobru koka ceļš” uzturēšana Id: AS LVM MI_2017_337_B
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2017080808.08.2017 Atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumi Ziemeļlatgales reģionā 2017.gadā Id: AS LVM ZL_2017_335_I
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2017081010.08.2017 Meža meliorācijas sistēmas "Kūcietu mežs" un meža autoceļa "Niedras-Kniediņš" būvprojektu izstrāde Id: AS LVM MI_2017_334_Ak
Rietumvidzeme (MS)
Izsludināts
2017080707.08.2017 Meža meliorācijas sistēmu pārbūves būvprojektu izstrāde LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2017_333_I
Zemgale
Izsludināts
2017081010.08.2017 Meža autoceļu būvprojektu izstrāde Zemgales reģionā un Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2017_342_I
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Izsludināts
2017081010.08.2017 Meža autoceļu būvprojektu izstrāde Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2017_343_I
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2017080404.08.2017
Atjaunots
Zemes, kuru izmantošanas mērķis ir derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve, nomas maksas tirgus novērtējuma pakalpojuma sniegšana Id: AS LVM ZDZ_2017_324_I
Latvija
Izsludināts
2017080303.08.2017 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_313_Ak
Zemgale
Izsludināts
2017080101.08.2017 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Kurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_305_Ak
Kurzeme
Izsludināts
Esam sertificēti