Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2017121111.12.2017
Jauns
Augošu koku atzarošanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgles reģionā 2018. gadā Id: AS LVM ZL_2017_474_I
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2017121111.12.2017
Jauns
Koku, krūmu ciršanas, stigu tīrīšanas un augošu koku atzarošanas darbi Ziemeļkurzemes reģionā 2018. gadā Id: AS LVM ZK_2017_473_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2017121111.12.2017
Jauns
Krūmu un koku izciršana grāvjos, nogāzēs un meža autoceļu joslās; koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā Id: AS LVM ZL_2017_476_I
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2017120808.12.2017 Mežsaimnieciskie darbi sēklkopības nozarei 2018.gadā Id: AS LVM SS_2017_469_Ak
Latvija
Izsludināts
2017120808.12.2017 Meža meliorācijas sistēmas “Čegu masīvs 2” un meža autoceļa “Avotiņu ceļš” būvprojektu izstrāde Id: AS LVM MI_2017_472_I
Zemgale
Izsludināts
2017120808.12.2017 Meža meliorācijas sistēmas "Rūguma masīvs" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_475_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2017120808.12.2017 „Maināmo paklāju nomas un servisa pakalpojumi AS „Latvijas valsts meži” vajadzībām” Id: AS LVM SP_2017_471_P
Latvija
Izsludināts
2017121111.12.2017
Atjaunots
Par meža autoceļu remontdarbiem Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_464_Ak
Zemgale
Izsludināts
2017121111.12.2017
Atjaunots
Par meža autoceļu remontdarbiem Vidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_462_Ak
Vidzeme
Izsludināts
2017121111.12.2017
Atjaunots
Par meža autoceļu remontdarbiem Latgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_461_Ak
Latgale
Izsludināts
2017120606.12.2017 Koku un krūmu ciršana meža autoceļu (MAC) joslās un to sāngrāvjos, koku un krūmu ciršana meža meliorācijas sistēmās (MMS), koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS un stigu tīrīšana Zemgales reģionā 2018.gadā Id: AS LVM Z_2017_468_I
Zemgale
Izsludināts
2017120707.12.2017 Vārupes ceļa pārgāžņa remontdarbi LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_470_B
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2017121111.12.2017
Atjaunots
Par meža autoceļu remontdarbiem Kurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_463_Ak
Kurzeme
Izsludināts
2017120606.12.2017 Meža autoceļu izpildmērījumu plānu izgatavošana un reģistrācija Id: AS LVM NĪP_2017_454_Ak
Latvija
Izsludināts
2017120505.12.2017 Darba uzdevumu vadības informācijas sistēmas pielāgošana un uzturēšana Id: AS LVM KV_2017_459_I
Rīga
Izsludināts
2017120101.12.2017 Meža autoceļu "Pļavsargu ceļš", "Vidusceļš" pārbūve un "Ventspils-Kolka ceļa nobrauktuve" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_467_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2017120101.12.2017 Augošu koku atzarošana Zemgales reģionā 2018.gadā Id: AS LVM Z_2017_465_I
Zemgale
Izsludināts
2017120101.12.2017 Meža meliorācijas sistēmu pārbūve LVM Zemgales un Vidusdaugavas reģionos Id: AS LVM MI_2017_456_Ak
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Izsludināts
2017120404.12.2017 Meža meliorācijas sistēmas "Gulbīšu masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_466_I
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2017113030.11.2017 Meža autoceļa “Stomera ceļš” būve LVM Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_436_B
Austrumvidzeme (MS)
Izsludināts
Esam sertificēti