Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2017052222.05.2017
Jauns
Par meža autoceļu būvprojektu izstrādi LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_196_I
Zemgale
Izsludināts
2017052222.05.2017
Jauns
Par meža autoceļa “Rāvas ceļš” atjaunošanas būvdarbiem Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_187_B
Dienvidlatgale (MS)
Izsludināts
2017052222.05.2017
Jauns
Par meža autoceļu “Grīvgals-Romūksti” un “Sekača līnija” būvprojektu izstrādi LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_193_I
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2017052222.05.2017
Jauns
Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Dienvidlatgales reģionā Ābeļu un Nīcgales iecirkņos 2017.gadā Id: AS LVM DL_2017_195_B
Dienvidlatgale (MS)
Izsludināts
2017052121.05.2017
Jauns
Personāla vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana Id: AS LVM KV_2017_184_Ak
Rīga
Izsludināts
2017051919.05.2017 Meža meliorācijas sistēmu pārbūves būvprojektu izstrāde LVM Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_197_I
Austrumvidzeme (MS)
Izsludināts
2017051717.05.2017 Par meža autoceļu "Grošļu ceļš", "Melnaču ceļš" un "Gūdzēnu ceļš" būvprojektu izstrādi Ērberģes meža iecirknī Id: AS LVM MI_2017_194_I
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2017051616.05.2017 Par meža autoceļu “Aivara ceļš”, “Lomu ceļš” un “Pētermuižas ceļš” būvprojektu izstrādi LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_192_I
Dienvidlatgale (MS)
Izsludināts
2017051616.05.2017 Vidusdaugavas reģiona klientu centra autotransporta stāvlaukuma un pievedceļa pārbūve Id: AS LVM MI_2017_185_B
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2017051616.05.2017 Par meža autoceļu būvprojektu izstrādi LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2017_191_I
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2017051616.05.2017 Meža meliorācijas sistēmas “Tumšupe” būvdarbu veikšana LVM Vidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_190_B
Rietumvidzeme (MS)
Izsludināts
2017051616.05.2017 Meža meliorācijas sistēmas “Lambārtes masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2017_189_I
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2017051515.05.2017 Augsnes gatavošanas pakalpojumu sniegšana Dienvidlatgales un Ziemeļlatgales reģionā 2017. – 2021.gadā Id: AS LVM MS MK_2017_182_Ak
Latgale
Izsludināts
2017051616.05.2017 Par meža autoceļa “Balda-Stikuti” remontdarbiem Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_186_B
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2017051515.05.2017 Par meža meliorācijas sistēmas "Ances" pārbūves būvprojekta izstrādi LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_183_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2017051212.05.2017 Tilta “Ķiezneru tilts” ikdienas uzturēšanas darbu veikšana LVM Rietumvidzemes reģiona Rūjienas meža iecirknī Id: AS LVM MI_2017_181_B
Rietumvidzeme (MS)
Izsludināts
2017051111.05.2017 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentu sagatavošana Zemgales reģionā 2017.gadā Id: AS LVM Z_2017_180_I
Zemgale (MS)
Izsludināts
2017051111.05.2017 Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Austrumvidzemes reģionā 2017. – 2019.gadā Id: AS LVM AV_2017_175_Ak
Austrumvidzeme (MS)
Izsludināts
2017051010.05.2017 „Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2017.-2018.gadā” Id: AS LVM MS RP_2017_143_Ak
Latvija
Izsludināts
2017051010.05.2017 Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Zemgales un Vidusdaugavas reģionā 2017. – 2019.gadā Id: AS LVM Z_2017_177_Ak
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Izsludināts
Esam sertificēti