Noslēgtie līgumi
Pielikumu arhīvu skatīt šeit
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018022222.02.2018
Jauns
Meža meliorācijas sistēmas “Čegu masīvs 2” un meža autoceļa “Avotiņu ceļš” būvprojektu izstrāde Id: AS LVM MI_2018_85_I
Zemgale
Izsludināts
2018022121.02.2018
Jauns
Meža autoceļa “Lāči-Babri” remontdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_80_B
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2018022121.02.2018
Jauns
Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā Id: AS LVM VD_2018_78_I
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2018021919.02.2018
Atjaunots
Meža meliorācijas sistēmas “Ances” pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_74_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2018021919.02.2018
Atjaunots
Aizsargcimdu iegāde 2018.gadā Id: AS LVM SS_2018_75_P
Latvija
Izsludināts
2018021919.02.2018
Atjaunots
Meža autoceļa “Upes ceļš” remontdarbi LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_73_B
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2018021616.02.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Zemgaļi” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_72_I
Zemgale
Izsludināts
2018021515.02.2018 Sabiedrībai nozīmīgu vietu labiekārtošana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā Id: AS LVM ZL_2018_60_B
Ziemeļlatgale (MS)
Izsludināts
2018021515.02.2018 Laboratorijas iekārtu un nestandarta aprīkojuma no nerūsējošā tērauda izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Id: AS LVM ZDZ_2018_67_I
Latvija
Izsludināts
2018021515.02.2018 Minerālo materiālu paraugu testēšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Id: AS LVM ZDZ_2018_66_I
Latvija
Izsludināts
2018021515.02.2018 Projektēšanas darbi: derīgo izrakteņu ieguves projektu izstrāde (Liepieni - LVM, Mucenieki - LVM un Rubiķi) Id: AS LVM ZDZ_2018_62_I
Dienvidlatgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Izsludināts
2018021414.02.2018 Koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2018. gadā Id: AS LVM MS MK_2018_69_Ak
Latvija
Izsludināts
2018021515.02.2018 Meža autoceļa “Grāveri-Neicenieki” remontdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_70_B
Dienvidlatgale (MS)
Izsludināts
2018021414.02.2018 Būvprojekta “Zemgales reģiona klientu centrs” ekspertīzes pakalpojuma sniegšana Id: AS LVM NĪP_2018_63_I
Latvija
Izsludināts
2018020808.02.2018 Dēstu podi dekoratīvo stādu audzēšanai 2018.gadā Id: AS LVM SS_2018_68_Ak
Latvija
Izsludināts
2018020707.02.2018 Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2018.gadā Id: AS LVM MS RP_2018_10_Ak
Latvija
Izsludināts
2018020707.02.2018 Par meža autoceļa “Briežu trase” remontdarbiem Vidusdaugavas reģionā (elektroniskais iepirkums) Id: AS LVM MI_2018_64_B
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2018020505.02.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_50_Ak
Dienvidkurzeme (MS)
Izsludināts
2018020606.02.2018 Par meža autoceļa “Piebalgu ceļš” remontdarbiem Vidusdaugavas reģionā (elektroniskais iepirkums) Id: AS LVM MI_2018_61_B
Vidusdaugava (MS)
Izsludināts
2018013030.01.2018 Augu aizsardzības līdzekļu iegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2018.gadā Id: AS LVM SS_2018_48_Ak
Latvija
Izsludināts
Esam sertificēti