Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2017101616.10.2017
Jauns
Meža meliorācijas sistēmas “Leišu” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_414_B
Dienvidkurzeme (MS)
Izsludināts
2017101212.10.2017 Koka palešu izgatavošana un piegāde Strenču un Mazsilu kokaudzētavām Id: AS LVM SS_2017_410_P
Latvija
Izsludināts
2017101616.10.2017
Atjaunots
Meža meliorācijas sistēmas "Bērzu purvs" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2017_411_I
Dienvidlatgale (MS)
Izsludināts
2017100909.10.2017 Meža meliorācijas sistēmas "Čegu masīvs" un meža autoceļa "Tauvene-Dekšēkuļi" būvprojektu izstrāde Id: AS LVM MI_2017_407_I
Zemgale (MS)
Izsludināts
2017100606.10.2017 Meža meliorācijas sistēmas “Kaulači” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2017_406_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Izsludināts
2017092929.09.2017 Datorsistēmu apkalpošanas pakalpojumi Id: AS LVM KV_2017_389_Ak
Latvija
Izsludināts
2017092929.09.2017 Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM ZDZ_2017_393_Ak
Latvija
Izsludināts
2017092929.09.2017 Mobila minerālo materiālu maisījumu ražošana, slēdzot līgumu uz 3 (trīs) gadiem Id: AS LVM ZDZ_2017_392_Ak
Latvija
Izsludināts
2017092828.09.2017 Personāla vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana Id: AS LVM KV_2017_390_Ak
Rīga
Izsludināts
2017092828.09.2017 Stādu izcēlāja un savācēja iekārtas iegāde Podiņu kokaudzētavai Id: AS LVM SS_2017_402_Ak
Latvija
Izsludināts
2017092626.09.2017 Mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšana no 2018. – 2021.gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2017_369_Ak
Latvija
Izsludināts
2017092020.09.2017 Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022.gadā Id: AS LVM MS MK_2017_361_Ak
Latvija
Izsludināts
Esam sertificēti