Pilnvaru termiņš: no 02.05.2023. līdz brīdim, kad akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padome valdes locekļa amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

Profesionālā darba pieredze:

2017.–2023. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs

2014.–2016. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, “LVM Nekustamie īpašumi” direktors

2012.–2014. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Juridiskās daļas vecākais juriskonsults

2007.–2012.  akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, “LVM Mežs” vecākais juriskonsults

2005.–2007. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”, Juridiskās daļas juriskonsults

Izglītība:

Latvijas Policijas akadēmija, maģistra grāds tiesību zinātnēs

Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds tiesību zinātnēs

 

Amati citās kapitālsabiedrībās: Nav