Pilnvaru termiņš: no 02.05.2023. līdz brīdim, kad akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padome valdes locekļa amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

Profesionālā darba pieredze:

2017.–2023. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs.

2014.–2016. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, “LVM Nekustamie īpašumi” direktors.

2012.–2014. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Juridiskās daļas vecākais juriskonsults.

2007.–2012.  akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, “LVM Mežs” vecākais juriskonsults.

2005.–2007. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”, Juridiskās daļas juriskonsults.

 

Izglītība:

Latvijas Policijas akadēmija, maģistra grāds tiesību zinātnēs.

Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds tiesību zinātnēs.

 

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.