Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" izsludina atklātu konkursu uz četrām VALDES LOCEKĻU amata vietām

Darba vieta: Vaiņodes iela 1, Rīga

Vairāk informācijas par uzņēmumu tīmekļvietnē www.lvm.lv un uzņēmuma attīstības plānošanas dokumenti pieejami šeit.

Valdes locekļa/-les amata kandidātiem/-ēm nepieciešamās zināšanas, pieredze un kompetences:

1. Obligātās minimālās prasības:

1.1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī;

1.2. angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;

1.3. 1. valdes locekļa/-les amata profils (2 valdes locekļu/-les amata vietas)

1.3.1. maģistra grāds vismaz vienā no šādām jomām: mežzinātnē, vides vai dabas zinātnē, ģeogrāfijā, inženierzinībās, ekonomikā, finansēs, vadības zinībās vai tiesību zinātnēs;

1.3.2. pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz trīs gadu nepārtraukta pieredze valdes loceklim/-ei līdzvērtīgā vadošā amatā, vai šim amatam padota vadības līmeņa darbinieka amatā vidējā vai lielā* kapitālsabiedrībā**, kas nodrošina pieredzi, kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa/-les amata pienākumus vienā vai vairākās no minētajām jomām:

1.3.2.1. mežsaimniecībā;

1.3.2.2. meža zemes apsaimniekošanā;

1.3.2.3. kokrūpniecībā.

1.4. 2. valdes locekļa/-les amata profils (1 valdes locekļa/-les amata vieta)

1.4.1. maģistra grāds vismaz vienā no šādām jomām: mežzinātnē, vides vai dabas zinātnē, ģeogrāfijā, inženierzinībās, ekonomikā, finansēs, vadības zinībās vai tiesību zinātnēs;

1.4.2. pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz trīs gadu nepārtraukta pieredze valdes loceklim/-ei līdzvērtīgā vadošā amatā, vai šim amatam padota vadības līmeņa darbinieka amatā vidējā vai lielā* kapitālsabiedrībā**, kas nodrošina pieredzi, kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa/-les amata pienākumus vienā vai vairākās no minētajām jomām:

1.4.2.1. finanšu vadībā;

1.4.2.2. risku vadībā;

1.4.2.3. kvalitātes vadībā.

1.5. 3. valdes locekļa/-les amata profils (1 valdes locekļa/-les amata vieta)

1.5.1. maģistra grāds vismaz vienā no šādām jomām: mežzinātnē, vides vai dabas zinātnē, ģeogrāfijā, inženierzinībās, ekonomikā, finansēs, vadības zinībās vai tiesību zinātnēs;

1.5.2. pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz trīs gadu nepārtraukta pieredze valdes loceklim/-ei līdzvērtīgā vadošā amatā, vai šim amatam padota vadības līmeņa darbinieka amatā vidējā vai lielā* kapitālsabiedrībā**, kas nodrošina pieredzi, kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa/-les amata pienākumus vienā vai vairākās no minētajām jomām:

1.5.2.1. ekonomikā;

1.5.2.2. inovāciju vadībā.

2. Visiem amatu kandidātiem/-ēm jābūt zināšanām vai izpratnei par korporatīvās pārvaldības principiem, par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi un projektu vadību. Visos valdes locekļu/-les profilos noteiktās zināšanas/izpratnes tiks novērtētas daļēji strukturētās intervijās.

3. Kandidātiem/-ēm uz 1. valdes locekļa/-les amata profilu jābūt šādām zināšanām vai izpratnei: par mežsaimniecību,  meža zemes apsaimniekošanu un koksnes produktu vērtību ķēdēm, meža nozares un bioekonomikas attīstības tendencēm, vides un aprites ekonomiku, risku un kvalitātes vadību, starptautiskajiem tiesību aktiem dabas aizsardzības, vides un klimata pārmaiņu jomās.

4. Kandidātiem/-ēm uz 2. valdes locekļa/-les amata profilu jābūt šādām zināšanām vai izpratnei: par finansēm, risku vadību, kvalitātes vadību, par grāmatvedības uzskaiti un naudas plūsmas pārvaldību, par budžeta izstrādes un plānošanas procesa organizēšanu, komercdarbības ekonomiku, meža nozares un bioekonomikas attīstības tendencēm, starptautiskajiem tiesību aktiem taksonomijas un ilgtspējīga finansējuma jomā.

5. Kandidātiem/-ēm uz 3. valdes locekļa/-les amata profilu jābūt šādām zināšanām vai izpratnei: par inovāciju attīstību un ieviešanu, koksnes produktu vērtību ķēdēm, meža nozares un bioekonomikas attīstības tendencēm, mikroekonomiku, makroekonomiku, vides un aprites ekonomiku, starptautiskajiem tiesību aktiem ilgtspējīgu ieguldījumu un taisnīgas pārkārtošanās jomās.

6. Vadības kompetences (saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai"):

6.1. orientācija uz rezultātu sasniegšanu;

6.2. stratēģiskais redzējums;

6.3. lēmumu pieņemšana un atbildība;

6.4. pārmaiņu vadīšana;

6.5. komandas vadīšana.

7. Kandidāts/-e nedrīkst būt persona:

7.1. kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

7.2. kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

7.3. par kuru ir pasludināts maksātnespējas process;

7.4. kura ir vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros ir bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona.

8. Kandidātam/-ei jāatbilst likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām.

9. Kandidātam/-ei jāatbilst likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

10. Nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.

Valdes locekļa/-les mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Mēneša atlīdzība (bruto): no 11 493,00 EUR.

Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes locekļu/-les kandidātu/-es atlases un novērtēšanas process sastāvēs no vairākām kārtām, un to īstenos atlases konkursa nominācijas komisija un personāla atlases kompānija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pedersen & Partners". Saziņai par konkursu e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Kandidāti/-es, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti iesniegt sagatavotu prezentāciju ar nominācijas komisijas noteikto tēmu atbilstoši valdes locekļa/-les amata profilam (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes). Intervijas var tikt organizētas gan klātienē, gan attālināti.

Lūdzam pieteikumus konkursam iesniegt līdz 2023. gada 15. decembrim (ieskaitot) ar norādi: “Pieteikums akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes locekļa/-les amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Kandidātus/-es lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 • Motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību);
 • Curriculum Vitae (CV) (iesniegt speciāli sagatavotajā formā: CV_forma);
 • Valdes locekļa/-les amata kandidāta/-es atbilstības apliecinājums (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu: Apliecinājums);
 • Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijas. Ja ārzemēs iegūta izglītība, tad izziņa no Augstākās izglītības centra par izglītības pielīdzināšanu;
 • Ja izglītība nav iegūta latviešu valodā un vērtējums nav norādīts CV, valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija.
 • Pieteikuma dokumenti jāiesniedz parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

 Apliecinājuma forma 

 CV forma 

 Informācija par nominācijas komisiju 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu:

1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu minētā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu datus apstrādās personāla atlases kompānija - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pedersen & Partners".

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281, juridiskā adrese: Rīga, Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pedersen & Partners", vienotais reģistrācijas Nr. 40003860437, juridiskā adrese: Antonijas iela 26 - 19, Rīga, LV-1010.

3. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījumu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (ja vēlaties, lai akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (ja vēlaties, lai sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pedersen & Partners" pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

*vidēja vai liela kapitālsabiedrība, ja vismaz 2 no 3 kritērijiem pārsniedz šādas robežvērtības:

 1. bilances kopsumma ir lielāka par 4 000 000 euro;
 2. neto apgrozījums ir lielāks par  8 000 000 euro;
 3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā  lielāks par 50.

**Kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu vai akciju nominālvērtību kopsummas. Kapitālsabiedrība iekļauj sevī:

 1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(SIA) - slēgta sabiedrība, kuras daļas nav publiskās apgrozības objekts;
 2. Akciju sabiedrība (AS) - atklāta sabiedrība, kuras daļas (akcijas) var būt publiskās apgrozības objekts.