Pilnvaru termiņš: 29.07.2022.-28.07.2027.

Ieņemamais amats šobrīd:

AS “Latvijas valsts meži” valdes loceklis.

Iepriekšējā profesionālā pieredze:

Būvniecības grupas AS “MN holding” finanšu direktors, SIA “Velve” valdes loceklis,  finanšu un administratīvais direktors, kā arī valdes loceklis SIA “Latvijas energoceltnieks”.

Izglītība:

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav