Bioekonomikas jaunuma zinas banneris copy copy

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris", SIA "Rīgas meži" un Valsts izglītības satura centru orgnizē vidusskolēniem stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazīst, pēta dabā un risina jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu.

 Konkursa nolikums 2019. gadam 

 Lejupielādēt 2019. gada konkursa plakātu. 

2019. gada konkursa 1. kārtas uzvarētāji (alfabēta secībā), kas iekļuvuši 2. kārtā:

 1. Aleksandra Seņgova
 2. Andris Vagals
 3. Anete Dzene
 4. Anna Veisa
 5. Anželika Zorova, Kristiāna Labanovska
 6. Artis Cacurs un Dāvis Baimanovs
 7. Artūrs Siliņš
 8. Audris Mellups, Ralfs Roberts Zitāns
 9. Diāna Žilinska
 10. Dināra Korsaka
 11. Dinija Gabranova
 12. Dinija Salasgrāve
 13. Elīna Staģe
 14. Elīna Stašāne
 15. Elīna Uzāne
 16. Elīza Vilciņa
 17. Elvis Ancāns
 18. Estere Stūre
 19. Ieva Siksaliete
 20. Jānis Platacis
 21. Krista Elīza Rugāja
 22. Kristiāna Linde
 23. Lauma Ritiņa
 24. Lelde Āboliņa
 25. Luīze Cimermane
 26. Marta Sorokina
 27. Māra Zekunde
 28. Mārtiņš Bricis
 29. Paula Reine
 30. Ralfs Grickevičs
 31. Renda Līce
 32. Rinalds Jānis Skudra
 33. Signe Sirmā
 34. Valērija Kopanceva
 35. Veronika Viļkovska, Anastasija Ņevoļska
 36. Vitnija Vilciņa

 

Konkursa 1. kārtā jauniešiem ir jārada plakāts par to, kas ir bioekonomika saistībā ar tēmu "Mežs Latvijai. Nākamie 100". Pēc plakāta izveides, jauniešiem ir iespēja paplašināt savu redzesloku, dodoties vienas dienas ekspedīcijā uz LVM apsaimniekotajiem mežiem un AS "Latvijas Finieris" rūpnīcām kopā ar nozares ekspertiem. Uzkrātās zināšanas un jaunie iespaidi noder video vēstījuma izveidē ANO Starptautiskajā Meža dienā, kam ir izšķirošana loma stipendijas ieguvē “LVM Bioekonomikas skolā”.  Jaunums 2019. gadā - papildu atzinības stipendijas 250 eiro apmērā par inovatīvu koksnes produktu atainojumu no AS “Latvijas finieris” un SIA "Rīgas meži", kas, savukārt, apbalvo divu radošāko darbu autorus no Rīgas pilsētas skolām!

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – dabu, ekonomiku un sabiedrību, un apzīmē pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem. Tā ietver noslēgtā cikla produktu apriti, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm – mežsaimniecību un lauksaimniecību.

Biedrības "Zaļās mājas" vadītājs Kristaps Ceplis skaidro: "Koksnes un citiem bioloģiskas izcelsmes produktiem piemīt augsts potenciāls, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot fosilos kurināmos enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ceram, ka stipendiju konkurss par šo tēmu mudinās jauniešus apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās praksē, iesaistoties labākas pasaules veidošanā".

2018. gada finālistu videovēstījumus varat apskatīt šeit.

2017. gada LVM Bioekonomikas skolas stipendiju ieguvēji.  

 

Mācību materiāli:

 

 Bioekonomika skolās - metodiskais līdzeklis skolēnu uzņēmējspējas veicināšanai par Latvijas zaļo zeltu - mežu 

bioekonomika bilde

 Prezentācija par saules enerģijas izmantošanu mežā - 4_pielikums_prezentacija_saule.pdf