Bioekonomikas jaunuma zinas banneris copy copy

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris" un Valsts izglītības satura centru orgnizē vidusskolēniem stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazīst, pēta dabā un risina jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu.

 Konkursa nolikums 2018. gadam 

 Lejupielādēt 2018. gada konkursa plakātu. 

Konkursa 1. kārtā jauniešiem ir jārada plakāts par tēmu "Kas ir bioekonomika?". Pēc plakāta izveides, jauniešiem ir iespēja paplašināt savu redzesloku, dodoties vienas dienas ekspedīcijā uz LVM apsaimniekotajiem mežiem un AS "Latvijas Finieris" rūpnīcām kopā ar nozares ekspertiem. Uzkrātās zināšanas un jaunie iespaidi noder video vēstījuma izveidē ANO Starptautiskajā Meža dienā, kam ir izšķirošana loma stipendijas ieguvē “LVM Bioekonomikas skolā”.

2018. gada stipendiju ieguvēji:

  • 1. vieta - 700 eiro stipendija no AS “Latvijas valsts meži” - Amanda Kočāne, Rugāju novada vidusskola
  • 2. vieta - 500 eiro stipendija no AS “Latvijas valsts meži” - Daniels Daņilovs, Valmieras Valsts ģimnāzija
  • 3. vieta - 300 eiro stipendija no AS “Latvijas valsts meži” - Karīna Ludbarža, Aizputes vidusskola
  • AS “Latvijas Finieris” simpātiju balva – 200 eiro stipendija - Anete Fišere, Ventspils 4. vidusskola
  • Biedrības “Zaļās mājas” simpātiju balva – 200 eiro stipendija - Liza Loce, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Atzinības diplomi:

  • Anete Dzene, Valmieras Valsts ģimnāzija
  • Sabīne Ozola, Ventspils 4. vidusskola
  • Jānis Kristers Ločs, PIKC Ogres tehnikums
  • Gunta Lankovska, Liepājas Valsts ģimnāzija
  • Dagnija Grabuža, Jelgavas Valsts ģimnāzija

Apsveicam uzvarētājus un izsakām sirnīgu pateicību visiem dalībniekiem par konkursam veltīto radošo enerģiju! Visu finālistu videovēstījumus varat apskatīt šeit.

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – dabu, ekonomiku un sabiedrību, un apzīmē pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem. Tā ietver noslēgtā cikla produktu apriti, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm – mežsaimniecību un lauksaimniecību.

Biedrības "Zaļās mājas" vadītājs Kristaps Ceplis skaidro: "Koksnes un citiem bioloģiskas izcelsmes produktiem piemīt augsts potenciāls, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot fosilos kurināmos enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ceram, ka stipendiju konkurss par šo tēmu mudinās jauniešus apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās praksē, iesaistoties labākas pasaules veidošanā".

2017. gada LVM Bioekonomikas skolas stipendiju ieguvēji.  

 

Mācību materiāli:

 

 Praktiski piemēri, kā bioekonomiku mācīt skolās (angļu valodā)