Apraksts

AS “Latvijas valsts meži” profesionāļiem sadarbojoties ar LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra (SIIC) ekspertiem ir izstrādāts starpdisciplinārs temats 8. un 9. klašu skolēniem "Pētījums mežā", kurā saistīti ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un tehnoloģiju priekšmeti. Materiāls veidots saskaņā ar projekta Skola2030 publicētiem mācību priekšmetu programmu paraugiem un mācību līdzekļu paraugiem pamatskolā.  Šobrīd pieejams šī temata aprobācijas materiāls, kas vēl tiek pilnveidots. Papildu informācija www.lvm.lv/petijumsmeza 

icon Pētījums mežā
Atpakaļ