Apraksts

Projekta "Skola 2030" ietvaros, sadarbojoties LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra ekspertiem un AS "Latvijas valsts meži" profesionāļiem, ir izstrādāts starpdisciplinārs temats 8. un 9. klašu skolēniem "Pētījums mežā", kurā saistīti ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un tehnoloģiju priekšmeti. Šobrīd pieejams šī temata aprobācijas materiāls, kas vēl tiek pilnveidots. Papildu informācija www.lvm.lv/petijumsmeza 

icon Pētījums mežā
Atpakaļ